• Olet tässä:
  • Etusivu
  • Digitaalisen oppimateriaalin käyttö

Digitaalisen oppimateriaalin käyttö

Opiskelijan valmistama aineisto:

OAKK:lla on oikeus käyttää opiskelijan valmistamia aineistoja vain sen opintojakson opetuksen yhteydessä, jolle opiskelija osallistuu ja vain sen ajan, jonka opiskelija opiskelee kyseisellä opintojaksolla.

Jos OAKK käyttää opiskelijan aineistoa muualla, tehdään siitä opiskelijan kanssa erillinen kirjallinen sopimus.

OAKK:n tarjoama oppimateriaali:

Opiskelijalla on seuraavanlainen käyttöoikeus OAKK:n tarjoamiin oppimateriaaleihin opiskeluaikana ja kyseisen oppimisjakson aikana:

  • tallentaa eri välineille tai paikkoihin
  • tulostaa
  • muuttaa, yhdistellä ja hyödyntää sitä muuhun aineistoon
  • esittää, näyttää ja levittää muille samaan oppimistilanteeseen osallistuville

Jos opiskelija tarvitsee materiaalia muuhun käyttöön, hänen tulee hankkia siihen OAKK:lta erillinen kirjallinen lupa.

Lisäksi oppimateriaalin tai sen osan käyttöä voivat rajoittaa ulkopuolisen tekijän asettamat käyttöoikeusehdot, jotka on saatettu opiskelijan tietoon. Ne sitovat opiskelijaa.