Cxense Display

Henkilökohtaistaminen

Jokainen OAKK:n tutkinnonsuorittaja tekee yhdessä kouluttajansa kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, jossa käydään läpi opiskelijan henkilökohtainen polku kohti näyttötutkintoa. Suunnitelmassa kartoitetaan opiskelijan jo mahdollisesti aiemmin kerryttämä osaaminen ja suunnitellaan puuttuvien tietojen ja taitojen kartuttaminen.

Tutkintojen tasot

Tutkinnot on jaettu kolmeen eri tasoon. Ammatillista koulutusta ovat perustutkinnot, ammattitukinnot sekä erikoisammattitutkinnot. Perustutkinto edellyttää perustehtävien hallintaa ja on yleisesti ottaen kestoltaan pisin ammatillisista tutkinnoista. Ammattitutkinnossa edellytetään alan ammattityöntekijältä vaadittavaa ammattitaitoa ja erikoisammattitutkinto edellyttää jo alan vaativimpien työtehtävien hallintaa.

Tutkintotilaisuus

Tutkintotilaisuuksia järjestävät niihin luvan saaneet oppilaitokset. Tutkintotilaisuus on tapahtuma tai tilanne, jossa näyttötutkinnon suorittaja osoittaa tutkinnon perusteissa vaadittavan ammattitaidon tutkinnon osittain. Tutkintotilaisuudet järjestetään yleensä tavallisilla työpaikoilla, ja niiden kesto vaihtelee muutamista tunneista useisiin päiviin alasta riippuen. Osaamisesta saa viralliseksi tunnustukseksi tutkintotodistuksen. Näyttötutkintoon voi osallistua kuka tahansa, jolla on riittävä ammattitaito tutkinnon suorittamiseen.

Tutustu Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen koulutusaloihin ja näyttötutkintomahdollisuuksiimme tästä. Seuraa myös alkavia koulutuksiamme!