Cxense Display
  • Olet tässä:
  • Etusivu
  • Kameravalvonnan rekisteriseloste

Kameravalvonnan rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10 §
1. Rekisterinpitäjä
Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy (OAKK)

Kameravalvonta osoitteissa:
Kotkantie 3, 90250 Oulu
Kasarmintie 8h, 90230 Oulu
Konetie 15, 90630 Oulu

Puh. 08 5584 7711 (vaihde)
Sähköposti: asiakaspalvelu(a)oakk.fi

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Ari Autio
Postiosoite: Kotkantie 3, 90250 Oulu
Puh. 044 703 7851
Sähköposti: ari.autio(a)oakk.fi

3. Rekisterin nimi
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen tallentava kameravalvontajärjestelmä

4. Rekisterin käyttötarkoitus
Ehkäistä ja selvittää rikoksia ja varmistaa henkilökunnan, opiskelijoiden, asiakkaiden ja vieraiden turvallisuutta. (759/2004 16 § Laki yksityisyyden suojasta työelämässä.)

Työnantajalla on oikeus käyttää rekisterin tietoja  yksityisyyden suojasta työelämässä annetun lain (759/2004 17 §:n 2 momentin 1-3 kohdissa yksilöidyissä tilanteissa työsuhteen päättämisen perusteen toteennäyttämiseksi, naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta annetussa laissa (609/1986)  tarkoitetun häirinnän tai ahdistelun taikka työturvallisuuslaissa (738/2002) tarkoitetun häirinnän ja epäasiallisen käytöksen selvittämiseksi ja toteen näyttämiseksi sekä työtapaturman tai muun työturvallisuuslaissa tarkoitettua vaaraa tai uhkaa aiheuttaneen tilanteen selvittämiseksi.

Koulutuskäyttö turvallisuusalan koulutuksissa.

5. Rekisterin tietosisältö
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen ulkoalueella ja sisätiloissa tallentunut kuva-aineisto.

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen  kameravalvonnan piiriin kuuluvien kameroiden välittämä kuva-aineisto.

7. Tietojen luovutus
Rikosten selvittämiseksi tietoja voidaan luovuttaa poliisille.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Ei luovuteta.

9. Rekisterin suojaus
Manuaalinen aineisto
Tallentimet säilytetään lukitussa tilassa.

Alueella on Tallentava kameravalvonta -tyyppiset kyltit.

Sähköisesti tallennetut tiedot
Digitaalisessa muodossa oleva rekisteri on suojattu salasanalla ja nimetyillä henkilöillä on jokaisella oma salasana järjestelmään ja sen käyttöä on mahdollista seurata.

Tallennusaika 14 vuorokautta. Vanhentunut tiedosto tuhotaan tallentamalla päälle uutta tietoa.