• Olet tässä:
  • Etusivu
  • Kone- ja metallialan ammattilaisille riittää kysyntää

Kone- ja metallialan ammattilaisille riittää kysyntää

OAKK_Multikokemus-9-Talman

Oululainen Juha Talman kouluttautuu parhaillaan kone- ja metallialalle Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kautta. Juhan opinnot ovat loppusuoralla ja valmistumisensa jälkeen hän työllistyy suoraan Mectalentille, jossa hän suoritti myös työssä oppimisensa.

Oulun Aikuiskoulutuskeskus, eli OAKK, tarjoaa ammatillista aikuiskoulutusta. OAKK:n opiskelijat ovat pääsääntöisesti ammatinvaihtajia tai uudelleenkouluttautujia. OAKK:n kautta ammattiin kouluttautuminen onnistuu monella tavalla erilaisten koulutusmuotojen avulla.

Merkittävin koulutusmuoto on työvoimakoulutus, joka on suunnattu työttömille ja työttömyysuhanalaisille. Henkilöstökoulutus on suunnattu suoraan yrityksille henkilöstön kouluttamiseen. Lisäksi on omaehtoinen koulutus, jossa opiskelija itse hakeutuu parantamaan omaa ammattitaitoaan. Yksi mahdollisuus on myös oppisopimuskoulutus.

OAKK_Multikokemus-1-Hautamaki

– Meille voi hakeutua melkeinpä kuka tahansa. Meiltä löytyy paljon erilaisia koulutusmuotoja, joista löytyy varmasti jokaiselle jotakin. Olemme erittäin monialainen oppilaitos, kertoo OAKK:n koulutuspäällikkö Martti Hautamäki.

Valtaosa oppimisesta tapahtuu käytännössä tehden

OAKK tarjoaa muun muassa kone- ja metallialan peruskoulutusta, josta valmistuu niin levyseppähitsaajia, koneistajia kuin koneasentajiakin. Valtaosa kaikesta oppimisesta tapahtuu käytännössä oppien ja käsillä tehden.

– Esimerkiksi metallialalla noin 80 % koulutuksesta tapahtuu työsalissa töitä tekemällä. Meidän mielestämme hitsariksi ei opi kuin hitsaamalla ja koneistajaksi koneistamalla, Martti summaa.

Työsalissa tehdään samoja töitä, joita opiskelija tulee valmistuttuaan tekemään myös työelämässä. OAKK:n kouluttajilla ja muulla henkilökunnalla on hyvät verkostot ja kontaktit Oulun alueen yrityksiin. Paikallisten yritysten kanssa tehdään tiiviistä yhteistyötä esimerkiksi työssä oppimisen suhteen.

OAKK_Multikokemus-3-Romppainen

– Meillä on hyvät linkit paikallisiin firmoihin. Pyrimme oppimisjaksojen yhteydessä keskustelemaan yritysten kanssa siitä, millaisia toiveita heillä on koulutustemme suhteen. Olen haastatellut yrityksiä siitä, mihin suuntaan koulutusta pitäisi viedä, jotta voisimme palvella heitä mahdollisimman hyvin sekä tuoda alalle mahdollisimman valmiita opiskelijoita, kertoo OAKK:n kouluttaja Ville Romppainen.

Työllisty metallialalle -koulutus alkaa pian

OAKK:seen on tulossa metallialalle myös uusi, Työllisty metallialalle -koulutus. Koulutuksen lähtökohtana on se, että yritykset ilmoittavat OAKK:lle rekrytointitarpeensa suoraan ja OAKK hakee yritykselle tarpeeseen sopivat koulutettavat.

– Koulutettavat ovat joko työttömiä työnhakijoita tai työttömyysuhanalaisia. Koulutus kestää puoli vuotta ja se pitää sisällään vähintään kaksi kuukautta työssä oppimista koulutuksen tilanneessa yrityksessä, Martti kertoo.

– Yritys voi tutustua opiskelijaan työssä oppimisen aikana ja pohtia, olisiko kyseinen opiskelija oikea henkilö heille. Väärän rekrytoinnin riski on käytännössä olematon. Koulutuksesta ei aiheudu yritykselle kustannuksia, Martti lisää.

Työllistymismahdollisuuksien skaala on laaja

Moni saattaa yhä mieltää metallialan sotkuiseksi ja raskaaksi työksi. Sitä se ei kuitenkaan enää ole. Oikeasti kyse on siististä sisätyöstä, jota ei voi luokitella raskaaksi. Myös ammatillinen suuntautuminen ja työllistymismahdollisuudet ovat laajat sekä monipuoliset. Ala ei myöskään ole vain miesten valtaama, vaan naisia tulee metallialalle Villen mukaan koko ajan enemmän.

– Nykyään kone– ja metallialan skaala on työllistymisen suhteen todella laaja. Työ ei ole enää vain sorvaamista tai hitsaamista, vaan kattaus metallialan ammattilaisen työtehtävistä on iso. Hitsaaja voi olla teräksen valmistuksessa, asennustyömailla tai kunnossapidossa. Koneistuksen puolella voi toimia ohjelmoijana, huoltomiehenä ja niin edelleen, Ville luettelee.

– Iso osa työstä tehdään myös tietokoneavusteisesti, Martti lisää.

 ”Halu oppia on ollut suuri”

Juhan työssä oppiminen kesti yhteensä neljä viikkoa. Juha suoritti työssä oppimisensa Mectalentilla. Mectalent on laitevalmistuksen ja tarkkuusmekaniikan asiantuntija, jonka kanssa OAKK on tehnyt yhteistyötä useiden vuosien ajan. Vuosien varrella on Mectalentille työllistynyt opintojensa kautta monta OAKK:n metallialan opiskelijaa.

OAKK_Multikokemus-5-Rantalankila

– OAKK:sta on tullut meille ajan saatossa paljon opiskelijoita työssä oppimisen kautta töihin ja pitkiäkin uria on tehty. Yhteistyö OAKK:n kanssa on sujunut vallan mainiosti, kertoo Mectalentin tuotantopäällikkö Heikki Rantalankila.

– Meille tulleet opiskelijat ovat olleet sellaisia ihmisiä, jotka haluavat kehittää itseään sekä oppia. He eivät välttämättä ole heti alussa osanneet kaikkea, mutta työskentelyote on ollut reipas sekä positiivinen. Halu oppia on ollut suuri. He ovat sopineet myös meidän työyhteisöömme, joka on sitten jo monimutkaisempi ja hienovaraisempi asia, Heikki kuvailee.

Metallialalla menee nyt lujaa

Tällä hetkellä työllistyminen kone- ja metallialalle on hyvä. Esimerkiksi Valmet Automotiven Uudenkaupungin autotehdas tulee työllistämään yli tuhat uutta työntekijää. Muita paljon työllistäviä yrityksiä ovat muun muassa Meyerin Turun telakka ja Transtech. OAKK kouluttaa työntekijöitä myös metallialan vientiteollisuuden tarpeisiin.

– Tuntuu, että metallialalla menee nyt aika lujaa. Työllisyystilanne on tällä hetkellä sellainen, että ihmisiä ennemmin kysellään töihin, kuin että itseään pitäisi tyrkyttää, Martti kertoo.

– Tällä hetkellä työllistyminen kone- ja metallialalle on hyvä. Viimeisimpien kurssiemme sisällöstä kaikki kynnelle kykenevät opiskelijat ovat työllistyneet suoraan. Paras prosenttimme oli vuosi sitten, jolloin 75 % valmistuneista koneistajista valmistui suoraan työpaikalle, Ville sanoo.

Metalliala on Heikin mukaan menossa yhä hektisempään suuntaan ja kapasiteettia on pystyttävä muuttelemaan hyvinkin nopeasti. Nopeus, ketteryys ja monitaitoisuus ovat avainasemassa asiakkaiden vaatimusten täyttämiseksi. Mectalentille on ennustettu tälle vuodelle jälleen liikevaihdon kasvua.

– Se kertoo siitä, että työtä on ja sitä kautta kaivataan myös tekijöitä, Heikki kiteyttää.

Työpaikka valmiina valmistumisen jälkeen

Juha aloittaa työnsä Mectalentilla helmikuussa. Ennen OAKK:ssa aloittamistaan Juha työskenteli parikymmentä vuotta Nokialla. YT-neuvotteluiden yhteydessä häntä kehotettiin hakeutumaan OAKK:n koulutukseen. Koulutuksen sisältö rakennettiin Juhan aiemman työkokemuksen ja osaamisen perusteella.

– Olen tykännyt opinnoistani todella paljon. Uuden alan ja uusien asioiden opettelu on ollut antoisaa, Juha summaa.

Juha kokee, että hän on saanut OAKK:sta hyvät perusteet metallialan töihin. Tarvittava muu osaaminen ja ammattitaito syntyvät hänen mukaansa työssä oppimisen kautta. Lähtökohdat tulevaan työhön ovat hyvät.

– Odotin koulutukselta sitä, että työllistyisin valmistumiseni jälkeen metallialalle. Ja näinhän tässä nyt sitten pääsi käymään, Juha naurahtaa.

OAKK_Multikokemus-15