Hierojan ammattitutkinto, Oulu (NAO)

Hakuaika päättyy

10.08.2017

Ajankohta

14.8.2017–15.6.2018.

Hae koulutukseen

Hae tästä koulutukseen.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla 20–29 -vuotias ja peruskoulun suorittanut.

Lisäksi koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla ylioppilastutkintoa tai mitään muuta toisen asteen ammatillista perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkintoa suoritettuna, sen sijaan tutkinnon osia saa olla suoritettuna. Koulutus kuuluu Nuorten aikuisten osaamisohjelmaan. Koulutukseen valitaan vain edellä mainitut pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita.

Tutkintoon hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. Opetushallituksen määräyksen (28/011/2015) SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Ryhmäkoko

16

Tavoite

Tavoitteena on hierojan ammattitutkinnon suorittaminen. Oulun Aikuiskoulutuskeskus on järjestänyt hierojan koulutusta jo vuodesta 1983 alkaen.

Ammattitutkintolain mukaisen hierojan ammattitutkinnon suorittaminen vastaa terveydenhuollon ammattihenkilöstöstä annetun lain (559/94) ja sitä täydentävän asetuksen (564/94) tarkoittamaa nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikettä koulutettu hieroja.

Lisäksi ammattitutkintolain mukaisesti suoritettu tutkinto antaa kansainvälisen kelpoisuuden hierojan ammattitehtäviin. Koulutetun hierojan ammattinimike mahdollistaa arvolisäverovapauden hierojan toimen osalta.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan 1.1.2012 voimaan tulevan hierojan ammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen laajuus on 150osp ja se toteutetaan kokopäiväopiskeluna. Koulutus sisältää hierojan ammattitutkintoon kuuluvat näytöt.

Opintojen rahoitus

Jos olet töissä, sinulle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Jos olet työtön ja 20–24 -vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Sisältö

Hierojan ammattitutkinnon 2011 näyttötutkinnon perusteiden mukainen sisältö tutkinnon osittain:

Pakolliset tutkinnon osat
Hierojana toimiminen

  • Terveydenhuoltohenkilöstöä koskevat lait ja asetukset sekä eettiset säännökset
  • Tuki- ja liikuntaelimistön anatomia
  • Hieronta

Hieronta hoitotapahtumana

  • Työharjoittelu ja asiakastyöt
  • Fysiologia ja tautioppi

Hieroja yrittäjänä

Valinnaiset tutkinnon osat
Tutkinnon suoritus edellyttää yhden valinnaisen tutkinnon osan suorittamista jostain seuraavista tutkinnoista:

  • Hierojan erikoisammattitutkinto
  • Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto
  • Liikunnanohjauksen perustutkinto
  • Liikunnan ammattitutkinto

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksessa on mahdollisuus suorittaa osia kaikista näistä tutkinnoista.

Katso tutkintokohtaiset terveydentilavaatimukset.

Katso yleistä tietoa opiskelijaksi soveltumisesta.

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Opiskelu on maksutonta kohderyhmään kuuluville.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä. Lisätiedot osoitteessa www.koulutusrahasto.fi.

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja Jaana Isokoski, p. 044 703 7798, jaana.isokoski(a)oakk.fi
Koulutuspäällikkö Katri Virtanen, p. 044 717 0062, katri.virtanen(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle