Hierojan erikoisammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättyy

01.08.2017

Ajankohta

Koko tutkintoon tähtäävään koulutukseen hakeutuminen on jo päättynyt, mutta voit tulla mukaan joustavasti tutkinnon osittain.

 • Urheilijan lihashuolto: käynnistynyt 6.2.2017
 • Nivelen liikkuvuuden edistäminen: koulutus alkaa 14.8.2017, hakuaika päättyy 1.8.201§7

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, joilla on hierojan ammattitutkinto, kuntohoitajan tutkinto tai vähintään koulutetun hierojan tasoinen osaaminen. Lisäksi huomioidaan sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, kuntoutuksen koulutusohjelman tai vastaavan sosiaali- ja terveysalan tutkinnon tasoiset tiedot ja taidot.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee täyttää Opetushallituksen määräyksen 39/011/2011 mainitut terveydentilan vaatimukset. SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Tavoite

Tavoitteena on hierojan erikoisammattitutkinnon suorittaminen. Oulun Aikuiskoulutuskeskus on järjestänyt hierojan koulutusta jo vuodesta 1983 alkaen. Toimimme kiinteässä yhteistyössä Oulun ja Lapin läänin työelämän edustajien kanssa ja näin ollen koulutuksemme vastaa työelämän asettamiin tulevaisuuden haasteisiin.

Erikoisammattitutkinnon suorittamisen jälkeen nimike ei muutu. Lisäksi ammattitutkintolain mukaisesti suoritettu tutkinto antaa kansainvälisen kelpoisuuden hierojan ammattitehtäviin.

Saavuttaaksesi hierojan erikoisammattitutkinnon, opiskelijan on suoritettava hyväksytysti 1 pakollinen ja 3 valinnaista tutkinnon osaa. Halutessasi voit suorittaa myös yksittäisiä tutkinnon osia.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan 1.1.2012 voimaan tulleiden hierojan erikoisammattitutkinnon perusteiden mukaisesti. Koulutuksen laajuus on 42 ov eli 1470 h ja koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna henkilökohtaisen opiskelu- ja näyttötutkintosuunnitelman mukaisesti. Koulutus sisältää hierojan erikoisammattitutkintoon kuuluvat näytöt. Koulutukseen otetaan 15 opiskelijaa.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Koulutuspaikan osoite: OAKK/Hierojaklinikka, Uusikatu 23, 90100 Oulu (2. kerros).

Sisältö

Pakollinen tutkinnon osa

 • Hierontatyön asiantuntijana toimiminen

Valinnaiset tutkinnon osat

 • Urheilijan lihashuolto
 • Kivunhoito
 • Nivelten liikkuvuuden edistäminen
 • Hieroja hyvinvoinnin ja terveyden edistäjänä

Mikäli olet suorittanut jonkin allaolevista tutkinnoista, voit hyödyntää sitä valinnaisessa tutkinnon osassa:

 • Yritysjohtamisen eat
 • Sosiaali- ja terveysalan pt
 • Kuntoutuksen koulutusohjelma tai osaamisala
 • Liikunnan pt tai at
 • Valmentajan at

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 850 €, joka on mahdollista suorittaa joustavasti useammassa erässä. Koulutus on päätoimista opiskelua, joten siihen on mahdollista hakea opintotukea. Lisätietoja saa Kelan toimistoista. Näyttötutkinto suoritetaan näytöillä, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna 58 €.

Jos olet aikaisemmin maksanut hierojan erikoisammattitutkinnon tutkintomaksun, maksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, perimme osallistumismaksun kokonaisuudessaan.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opintojen rahoitus

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20–24 -vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Matti Länden, p. 044 703 7995, matti.landen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

 

Takaisin edelliselle sivulle