Hoitoalan tiedot ajan tasalle

Ajankohta

25.04.2016, kesto 60 pv

Kuvaus

KOHDERYHMÄ/pääsyvaatimukset:
TE-toimiston asiakkaat, joilla on aiempi hoitoalan koulutus ja jotka tarvitsevat tietojen ja taitojen ajantasaistamista. Koulutukseen valittavilta edellytetään hyvää terveydentilaa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEENA on parantaa opiskelijoiden valmiuksia työskennellä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Koulutus päivittää ja täydentää osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet luvanvaraisiin lääkehoitotehtäviin koti- ja laitoshoidossa, sekä parantaa tietoutta itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

Lisätiedot

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.te-palvelut.fi/koulutukset tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.
-Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoilla on ajantasaiset valmiudet työskennellä erilaisissa alan hoito- , huolenpito- ja kasvatustehtävissä sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lisäksi koulutus parantaa opiskelijoiden tietoutta itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

SISÄLTÖ:

– Ensiapu
– Ammattieettinen työskentely
– Kansansairaudet ja niiden hoito
– Elämisen toiminnoissa avustaminen
– Lääkehoito koti-ja laitoshoidossa
-lääkelaskenta
– Aseptiikka
-Työnhaku ja yrittäjyys
– Työssäoppiminen

Koulutus sisältää lähiopetusta n.155h, ja työssäoppimista n265h.

Huom, valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

-Lisätietoja koulutuksesta: Oulun Aikuiskoulutuskeskus kouluttaja Arja Salmi arja.salmi@oakk.fi p. 0447037776 ja koulutuspäällikkö Tuija Huovinen tuija.huovinen@oakk.fi

– Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös osoitteessa www.te-palvelut.fi/sahkoinen asiaointi>koulutushakemusteni tilanne. Palvelu edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuspaikan osoite

Ylivieska

Koulutuspaikkoja

12

Takaisin edelliselle sivulle