Hoitoalan tiedot ajan tasalle

Ajankohta

27.3.2017, kesto 60 pv

Kuvaus

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, joilla on aiempi hoitoalan koulutus ja jotka tarvitsevat tietojen ja taitojen ajantasaistamista. Koulutukseen valittavilta edellytetään hyvää terveydentilaa.

Koulutuksen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden valmiuksia työskennellä sosiaali- ja terveysalan työtehtävissä. Koulutus päivittää ja täydentää osaamista vastaamaan nykypäivän vaatimuksia. Tavoitteena on antaa tarvittavat valmiudet luvanvaraisiin lääkehoitotehtäviin koti- ja laitoshoidossa, sekä parantaa tietoutta itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö :

– Ensiapu
– Ammattieettinen työskentely
– Kansansairaudet ja niiden hoito
– Elämisen toiminnoissa avustaminen
– Lääkehoito koti-ja laitoshoidossa
-lääkelaskenta
– Aseptiikka
-Työnhaku ja yrittäjyys
– Työssäoppiminen

Koulutus sisältää lähiopetusta n.155h, ja työssäoppimista n265h.

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella osoitteessa www.te-palvelut.fi/koulutukset tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.
-Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti.

Koulutuksen jälkeen opiskelijoilla on ajantasaiset valmiudet työskennellä erilaisissa alan hoito- , huolenpito- ja kasvatustehtävissä sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Lisäksi koulutus parantaa opiskelijoiden tietoutta itsenäisenä ammatinharjoittajana toimimisesta.

Huom, valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Lisätietoja koulutuksesta: Oulun Aikuiskoulutuskeskus kouluttaja Arja Salmi arja.salmi@oakk.fi p. 0447037776 ja koulutuspäällikkö Tuija Huovinen tuija.huovinen@oakk.fi

Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös osoitteessa www.te-palvelut.fi/sahkoinen asiaointi>koulutushakemusteni tilanne. Palvelu edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702.

Koulutuspaikan osoite

Närhitie 2, Ylivieska

Koulutuspaikkoja

12

Takaisin edelliselle sivulle