Hotelli- ja ravintola-alan koulutus, kokki

Hakuaika päättynyt

21.07.2014

Ajankohta

11.08.2014, kesto 310 pv

Kuvaus

Alasta kiinnostuneet hakevat ensin alkukartoitusjaksolle, jonka aikana tarkistetaan edellytykset tavoitteena olevaan koulutukseen ja laaditaan opintojen henkilökohtaistamissuunnitelma. Alkukartoitusjakson pituus on enintään 10 päivää/opiskelija henkilökohtaisen tarpeen mukaisesti. Tutkintotavoitteinen koulutus alkaa välittömästi alkukartoitusjakson jälkeen.

Lisätiedot

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/ >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

-Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen. Huom, hakijan tulee esittää työ- ja opintotodistukset opiskelijavalintaan liittyvässä haastattelussa.

KOHDERYHMÄ/PÄÄSYVAATIMUKSET:
Hotelli- ja ravintola-alan koulutus on tarkoitettu seuraaville henkilöille:
– Henkilöt, joilla on ravintola-alan koulutus ja/tai työkokemusta, mutta ovat olleet kauan pois alalta ja tarvitsevat ohjausta työllistyäkseen uudelleen alalle
– Hotelli- ja ravintola-alasta kiinnostuneet henkilöt, jotka harkitsevat alan koulutukseen hakeutumista, mutta tarvitsevat alasta lisätietoa.
– Mahdollisuus ja halu työskennellä hotelli- ja ravintola-alalle tyypillisinä työaikoina (kaksi-kolmevuorotyö; iltaisin ja viikonloppuisin)
– Maahanmuuttajat, joilla on suomen kielen taito tasolla 2-3

–HOTELLI-, RAVINTOLA- JA CATERINGALAN PERUSTUTKINTO SOPII SEURAAVILLE HENKILÖILLE:
Yleisen oppivelvollisuuden suorittaneille, täysi-ikäisille alasta kiinnostuneille ja asiakaspalveluun soveltuville henkilöille, joilla on mahdollisuus tehdä keskeytymätöntä 2-vuorotyötä. Heillä tulee olla ammatin edellyttämä normaali terveys ja edellytykset selviytyä suomen kielellä sekä tutkinnon suorittamisesta että sen jälkeen työelämässä.

Kaikki alasta kiinnostuneet hakijat osallistuvat alkukartoitusjaksolle, jonka aikana tarkistetaan edellytykset tavoitteena olevaan koulutukseen ja tulevalle opiskelijalle laaditaan opintojen henkilökohtaistamissuunnitelma. Alkukartoituksen kesto on enintään 10 päivää. Tutkintotavoitteinen koulutus alkaa välittömästi alkukartoitusjakson jälkeen.

ALKUKARTOITUKSEN SISÄLTÖ 2 ov:
* perehdytys, tutkinnon tavoitteet
 — oppimaan oppiminen
 — hakeutumisvaiheen henkilökohtaistaminen
 — (talon toimintamalli )
 — tietotekniikka
 — tutustuminen toimintaympäristöön
 — Tess
 — opinnäytetyön ohjeistus
  
KOULUTUKSEN TAVOITE:
Yleisenä tavoitteena on lisätä opiskelijoiden ammatillista osaamista hotelli- ja ravintola-alalla ja valmistaa heitä näyttötutkinnon suorittamiseen.

Hotelli-, ja ravintola- ja cateringala odottaa tarkemmin suunnattua koulutusta, jonka tarvetta on ennakoitu yhteistyössä alan yrittäjien kanssa. Tavoitteena on antaa todenmukainen kuva hotelli- ja ravintola- ja cateringalan työtehtävistä niin, että koulutuksen suorittanut henkilö työllistyy alalle tai voi tehdä itselleen ammatillisia jatkosuunnitelmia.

*PERUSTUTKINTOKOULUTUS:
Koulutuksen tavoitteena on suorittaa hotelli- ja ravintola- ja cateringalan perustutkinto ja näin parantaa henkilöiden työhönsijoittumismahdollisuuksia. Koulutuksen suuntautumisvaihtoehtona on kokki. Koulutuksen jälkeen tutkinnon suorittaneet pääsevät työelämään ja muutaman työssäolovuoden jälkeen he voivat hakeutua edelleen jatkokoulutukseen.

*PERUSTUTKINTOKOULUTUKSEN SISÄLTÖ (Perustutkinto sisältää 6 tutkinnon osaa):
– Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen,
– Lounasruokien valmistus,
– Annosruokien valmistus,
– Á La Carte-ruoanvalmistus,
– Á La Carte-tarjoilu
– Juomien myynti ja tarjoilu,
– Kahvilapalvelut
– Kokouspalvelut
– Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot,
– Pikaruokapalvelut
– Suurkeittiön ruokatutkinto
– Tilaus- ja juhlaruokien valmistus,
– Tilaus- ja juhlatarjoilu,
– Työnhakuvalmennus on integroitu opetukseen
– Työssäoppimisjakso (HOPS:n mukaan).

Perustutkinnon kesto on keskimäärin 250-300 päivää.

-Yhteyshenkilö: Oulun Osaamiskeskus Oy/ Eino Ervasti, 044 703 7771, eino.ervasti@oakk.fi , Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Koulutuksen valinta-aikataulu: Esivalinta 23.7., haastattelut 30.7.2014

Koulutushakemuksesi tilannetta voi seurata myös internetissä: www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa >Koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.
TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Koulutuspaikan osoite

Kasarmintie 8 h, Oulu

Koulutuspaikkoja

8

Takaisin edelliselle sivulle