Hotelli-, ravintola-, ja cateringalan perustutkinto, asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija, oppisopimus, Oulu

Hakuaika päättynyt

01.02.2017

 Ajankohta

12.09.2017–30.09.2019.

Oppisopimukseen on jatkuva haku ja oppisopimus voidaan aloittaa työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvalla oppimisella. Tutkintoon valmistava koulutus eli tietopuolinen opetus alkaa 12.09.2017.

Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen myötä.

Pääsyvaatimukset

Hotelli-, ravintola-, ja cateringalan perustutkinto (osaamisalana tarjoilija) on tarkoitettu henkilölle, joka on työssä hotelli-, tai ravintola-alalla. Työtehtävien tulee olla monipuolisia tai työnantajan tulee mahdollistaa työnkierto. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen hakeudutaan työnantajan ja työntekijän yhteisellä esityksellä.

Tavoite

Tavoitteena on lisätä opiskelijan ammatillista osaamista hotelli- ja ravintola-alalla ja valmistaa häntä hotelli-, ravintola-, ja catering-alan perustutkinnon suorittamiseen, osaamisalana asiakaspalvelu ja tutkintonimikkeenä tarjoilija.

Toteutustapa

Tutkinnon suorittajan ammattitaito kartoitetaan yksilöllisesti. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
Tietopuolista opetusta on kahtena päivänä kuukaudessa päivä- ja monimuoto-opiskeluna.

Koulutuspaikan osoite

Kasarmintie 8 h, Oulu

Sisältö

Perustutkinto sisältää kolme (3) pakollista ja kolme (3) vapaa-valintaista tutkinnon osaa.
Kaikille pakollinen tutkinnon osa:

 • Majoitus- ja ravitsemispalveluissa toimiminen

Asiakaspalvelun osaamisala, tarjoilija, pakolliset tutkinnon osat: 

 • 4.2.1 Asiakaspalvelu ja myynti
 • 4.2.2 Annosruokien ja juomien tarjoilu

Kaikilla valinnaiset tutkinnon osat (valittava 3 osaa):

 • 4.5.1 Á La Carte-ruoanvalmistus
 • 4.5.2 Á La Carte-tarjoilu
 • 4.5.3 Juomien myynti ja tarjoilu
 • 4.5.4 Kahvilapalvelut
 • 4.5.5 Kokouspalvelut
 • 4.5.7 Palvelu- ja jakelukeittiön toiminnot
 • 4.5.8 Pikaruokapalvelut
 • 4.5.9 Suurkeittiön ruokatutkinto
 • 4.5.10 Tilaus- ja juhlaruokien valmistus
 • 4.5.11 Tilaus- ja juhlatarjoilu

Tutustu tutkinnon perusteisiin täällä.

Tutustu aikuisten näyttötutkintoon:

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta, lukuun ottamatta Opetushallituksen tutkintomaksua, joka on 58 euroa.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija saa koulutuksen ajan joko työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15€/päivä, perhevustus 17€/päivä, majoituskorvaus 8€/päivä ja kilometrikorvaus 0,15€/km. Opiskelijalla on oikeus hakea opintososiaalisia etuuksia niiltä opiskelupäiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Etuudet ovat verottomia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan tapauskohtaisesti sopimusta solmittaessa.

Palkkatuki

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimussuhteeseen, työantaja voi hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Palkkatukihakemus tehdään Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työsopimusta ja oppisopimusta ei voida solmia ennen palkkatukipäätöksen saamista. Lisätietoa palkkatuesta täältä.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kysy lisää OAKK:n toimistosta, p. 08 558 47711.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Heli Haapalainen, p. 044 703 7898, heli.haapalainen(a)oakk.fi
Oppisopimusviranomainen: yrityspalvelujohtaja Pekka Hämäläinen, p. 044 717 0056, pekka.hamalainen(a)oakk

Takaisin edelliselle sivulle