Kiinteistöpalvelujen perustutkinto, osaamisala: toimitilahuoltaja, oppisopimus, Oulu

Ajankohta

15.08.2017 – 31.10.2019

Oppisopimukseen on jatkuva haku ja oppisopimus voidaan aloittaa työpaikalla
käytännön työtehtävissä tapahtuvalla oppimisella. Seuraava tutkintoon valmistava koulutus eli tietopuolinen opetus alkaa 15.8.2017.

Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen myötä.

Pääsyvaatimukset

Kiinteistöpalvelujen perustutkinto (osaamisalana toimitilahuoltaja) on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työssä kiinteistönhoito- tai siivouspalveluyrityksessä tai vastaavassa organisaatiossa.  Työtehtävien tulee olla monipuolisia tai työnantajan tulee mahdollistaa työnkierto eri kohteissa. Tutkinnon suorittaminen edellyttää riittävää suomen kielen taitoa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Koulutukseen hakeudutaan työnantajan ja työntekijän yhteisellä esityksellä.

Toteutustapa

Tutkinnon suorittajan ammattitaito kartoitetaan yksilöllisesti. Kartoituksen pohjalta laaditaan henkilökohtainen opiskeluohjelma.
Tietopuolista opetusta on kahtena päivänä kuukaudessa päivä- ja monimuoto-opiskeluna. Lähiopetuspäivät pidetään osoitteessa Kotkantie 3, 90250 Oulu.

Tavoite

Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa Kiinteistöpalvelujen perustutkinnon, osaamisalanaan toimitilahuoltaja.

Sisältö

Kiinteistöpalveluala-käsite perustuu uuteen tapaan nähdä kiinteistöt kokonaisuutena, jonka ylläpitoon tarvitaan asiakaspalvelun taitavia kiinteistönhoitajia ja toimitilahuoltajia.

Toimitilahuoltaja
Toimitilahuoltaja tuottaa puhtautta, viihtyvyyttä, turvallisuutta ja hyvinvointia. Monipuolisuutta työhön tuovat erilaiset työympäristöt, kuten toimistot, tuotantolaitokset, liike- ja asuinkiinteistöt.
Työn hyviä puolia ovat myös työpaikan varmuus, oman työn jäljen näkeminen, mahdollisuus vaikuttaa työaikoihin, itsenäisyys ja monipuolisuus.

Tutkinto koostuu 7 osasta, joista pakollisia ovat:

  • Asiakaslähtöisten kiinteistöpalvelujen tuottaminen
  • Ylläpitosiivous
  • Perussiivous

Lisäksi valitaan 4 valinnaista tutkinnon osaa. Lue lisää tutkinnon perusteista täältä.

Tutustu tarkemmin aikuisten näyttötutkintoon:

Kustannukset

Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle ja työnantajalle maksutonta, lukuun ottamatta Opetushallituksen tutkintomaksua, joka on 58 euroa.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija saa koulutuksen ajan joko työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15€/päivä, perhevustus 17€/päivä, majoituskorvaus 8€/päivä ja kilometrikorvaus 0,15€/km. Opiskelijalla on oikeus hakea opintososiaalisia etuuksia niiltä opiskelupäiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Etuudet ovat verottomia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan tapauskohtaisesti sopimusta solmittaessa.

Palkkatuki

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimussuhteeseen, työantaja voi hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Palkkatukihakemus tehdään Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työsopimusta ja oppisopimusta ei voida solmia ennen palkkatukipäätöksen saamista. Lisätietoa palkkatuesta täältä.

Peruutus

Pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan, jos koulutukseen ei ole riittävästi soveltuvia hakijoita.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kysy lisää OAKK:n toimistosta, p. 08 558 47711.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Kirsi Hemmilä, p. 044 703 7737, kirsi.hemmila(a)oakk.fi
Kouluttaja Anneli Rovio, p. 044 703 7812, anneli.rovio(a)oakk.fi
Oppisopimus: yrityspalvelujohtaja Pekka Hämäläinen, p. 044 717 0056, pekka.hamalainen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen
Takaisin edelliselle sivulle