Kone- ja metallialan perustutkinto/koneistaja

Hakuaika päättynyt

23.04.2014

Ajankohta

12.05.2014, kesto 400 pv

Kuvaus

KOHDERYHMÄ/PÄÄSYVAATIMUKSET:

Työttömät työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve, ovat alasta kiinnostuneita ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

– Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut- kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Lisätiedot

TAVOITE: Kone- ja metallialan perustutkinnon (koneistaja) suorittaminen sekä alan työtehtäviin työllistyminen koulutuksen jälkeen.

Kone- ja metallialan perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet kone- ja metallialan vaihteleviin työtehtäviin ja työelämän edellyttämää erikoisosaamista vähintään yhdellä tutkinnon osa-alueella. Hän suoriutuu kone- ja metallialan perustöistä ja oman erikoistumisalueensa työtehtävistä itsenäisesti ja pystyy toimimaan niissä työryhmien ja tiimien jäsenenä. Hänellä on valmiudet tietojensa ja taitojensa jatkuvaan kehittämiseen ja hän on valmis toimimaan työryhmän jäsenenä ammattityöntekijöiden ohjauksessa hyvin erilaisissa työtehtävissä.

Koneistajat osaavat erityisesti sorvauksen ja jyrsinnän sekä työskentelyn erilaisilla työstökeskuksilla.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

0. ORIENTOIVAT OPINNOT

– Metalliala ja vaadittava ammattitaito

– Ammatillisen osaamisen kartoitus

– Oppimisvalmiuksien kehittäminen

– Työelämäjakso – työelämän arvio alalle soveltuvuudesta

– Ohjauskeskustelut

– Toiminta työyhteisössä, tiimityö ja viestintä

– Ongelman ratkaisu ja itsensä kehittäminen

– Ammattienglanti

– Tietotekniikka

– Henkilökohtaistaminen

1. PAKOLLISET OSAT:

– Asennuksen ja automaation perustyöt

– Koneistuksen perustyöt

– Levytöiden ja hitsauksen perustyöt

– Koneistus

2. VALINNAISET OSIOT (valittava neljä):

– Manuaalikoneistus

– CNC-sorvaus

– CNC-jyrsintä

– Työvälinevalmistus ja kunnossapito

– CAD/CAM-suunnittelu ja -valmistus

– Hitsaus

– Pneumatiikka-asennukset

– Hydrauliikka-asennukset

– Työstö kipinätyöstökoneella

– CAD/CAM-2D-työstöratojen valmistus

– Koneiden ja laitteiden korjaus

3. TYÖSSÄOPPIMINEN

Opiskelijoita rohkaistaan itsenäiseen työssäoppimispaikkojen hankintaan, jossa kouluttajat tarvittaessa avustavat. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on aina työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen kouluttajan ohjaamaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle pyritään järjestämään heidän henkilökohtaistamissuunnitelmansa mukainen työssäoppimispaikka.

Koulutukseen sisältyy lisäksi tulityöpassin, työturvallisuuskortin ja EA-kortin suoritus.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella osoitteessa http://www.mol.fi/koulutukset tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.

Huom, valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Yhteyshenkilö Oulun Osaamiskeskus Oy/Martti Hautamäki, puh. 044 703 7708, martti.hautamaki@oakk.fi.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.mol.fi/sahkoinenasiointi > koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

6

Takaisin edelliselle sivulle