Koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättynyt

26.05.2017

Ajankohta

15.8.2017–8.6.2018

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu ensisijaisesti koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjaajina työskenteleville henkilöille, joilta puuttuu ammattitutkinto. Lasten ja nuorten kasvun tukemisesta, avustamisesta ja ohjaamisesta kiinnostuneet ja siihen soveltuvat lukion ja/tai peruskoulun suorittaneet voivat myös hakeutua suorittamaan tutkintoa.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee täyttää Opetushallituksen määräyksen 28/011/2015 mainitut terveydentilan vaatimukset. SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Koulutukseen hakeutuvat osallistuvat psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jonka kesto on 1 päivä ja hinta 60 €. Koulutukseen hakeutuja maksaa soveltuvuusarvioinnin itse. Arvioinnin tulokset ovat voimassa 12 kuukautta.

Ryhmäkoko

16

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa koulunkäynnin aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammatitutkinto.

Toteutustapa

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, koulutus ja ammattitaidon taso. Valmistava koulutus toteutetaan ilta-/monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista.

Tutkinnon suorittanut osallistuu eri-ikäisten ja kulttuuritaustaltaan erilaisten asiakkaiden kasvatuksen ja toimintakyvyn tukemiseen ja ohjaamiseen päivähoidossa, perusopetuksessa, ammatillisessa koulutuksessa tai lukiossa tai aamu- ja iltapäivätoiminnassa, vapaa-ajan toiminnoissa tai asiakkaan kotona.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Koulutuspaikan osoite: Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Kotkantie 3, 90250 Oulu.

Sisältö

Tutkinto muodostuu seuraavista tutkinnon osista:

Pakolliset tutkinnon osat

  • Ammatissa toimiminen
  • Kasvun ja kehityksen tukeminen ja ohjaaminen
  • Oppimisen ja toiminnan tukeminen ja ohjaaminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien ohjaaminen

Valinnainen osa

  • Yrittäjyys

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä.

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Koulutus maksaa 350 €. Näyttötutkinto suoritetaan näytöillä, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna
58 €. Jos olet aikaisemmin maksanut koulunkäynnin ja aamu- ja iltapäivätoiminnan ohjauksen ammattitutkinnon tutkintomaksun, maksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta.

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, on osallistumismaksu kuitenkin maksettava.

Opintojen rahoitus

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja Pirjo Pokkinen, p. 044 703 7725, pirjo.pokkinen(a)oakk.fi
Kouluttaja Ritva Fossi, p. 044 703 7799, ritva.fossi(a)oakk.fi
Koulutuspäällikkö Tuija Huovinen, p. 044 703 7773, tuija.huovinen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle