Lääkehoidon lisäkoulutus

Hakuaika päättynyt

24.03.2014

Ajankohta

Lähiopetukset: 31.3.14, 1.4., 9.4, 16.4. ja 29.4.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan lähi- ja etäopiskeluna. Lähiopiskelu tapahtuu Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen tiloissa, Kotkantie 3.

Kohderyhmä

Terveysalan ammattilaiset kuten Lähihoitajat ja sosionomit.

Tavoite

– Antaa Turvallinen lääkehoito-oppaan (STM 2004:32) edellyttämä lisäkoulutus luvanvaraisiin lääkehoitotehtäviin.
– Varmistaa osaaminen teoriatentillä ja ohjatulla harjoittelulla: lääkkeiden jakaminen dosettiin potilaan kotona, lääkkeiden antaminen luonnollista tietä ja injektiona ihon alle, lääkevaikutusten seuranta ja tiedottaminen.
– Antaa tarvittavat tieto-taitovalmiudet työpaikalla suoritettavaan näyttöön ja kirjalliseen lääkehoitolupaan.
– Koulutus ei anna toimipaikkakohtaista lääkelupaa.

Sisältö

1 Lähiopetus (Tanja Pussila) 31.3.2014 klo 15-19.30

 • Lääkehoidon toteuttamista koskevat säädökset: lainsäädäntö, STM:n opas 2005:32: mm. lääkehoitosuunnitelma, työnjako ja vastuut, lupakäytäntö
 • Lääketietolähteet, Pharmaca Fennica, verkkolähteet
 • Lääkemääräys, reseptin lukeminen ja lääkelistan lukeminen
 • Lääkemuodot
 • Lääkeprosessi elimistössä

2 Lähiopetus (Tanja Pussila) 1.4.2014 klo 9-16

 • Lääkkeiden antoreitit ja lääkkeenantovälineet ja ohjaus lääkehoidossa
 • Lääkehoitoon liittyvä dokumentointi
 • Lääkkeiden säilytys ja hävittäminen
 • Lääkkeiden käsittely aseptisesti ja työturvallisuusohjeita noudattaen, mm. neulanpistotapaturma, terveydenhuollon erityisjätteiden käsittely
 • Lääkelaskenta: lääkemitat, mittayksiköt, yksikönmuunnot ja annoslaskut
 • Etätyöskentelyn ohjaus

(Etätyöskentely lääkelaskentaan liittyen)

3 Lähiopetus (Aila Määttä) 9.4.2014 klo 9-16

 • Lääkelaskenta: lääkemitat, mittayksiköt, yksikönmuunnot ja annoslaskut
 • Etätyöskentelyn ohjaus (Etätyöskentely)

4 Laboraatioilta (Tanja Pussila & Aila Määttä) 16.4.2014 klo 15-19.30

 • Lääkelistan lukeminen
 • Lääkkeiden jakaminen
 • Injektion antaminen ihon alle
 • Infuusiopussin vaihtaminen
 • Lääkelaskennan etätyöskentelyn purkaminen

5 Tentti-ilta (Lääkelaskenta ja lääkehoito) (Tanja Pussila) 29.4.2014 klo 16-18

Osallistumismaksu

310 € Hinta sisältää lähiopetuksen, luentomonisteen, tentin ja todistuksen.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu koulutukseen sivun alareunassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa ilmoittautumisesta saat toimistostamme, p. 08 558 47711 tai asiakaspalvelu(at)oakk.fi. Mahdollinen osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa toimistoomme viikkoa ennen koulutuksen alkua.  Jos osallistuja jättää saapumatta koulutukseen ilman peruutusta, veloitamme koko osallistumismaksun.

Lisätietoja

Kouluttaja Tanja Pussila, p. 044 703 7884, tanja.pussila(a)oakk.fi
Kouluttaja Aila Määttä, p. 044 703 7727, aila.maatta(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle