Lapsen ja nuoren hyvä mieli, Oulu

Hakuaika päättynyt

27.04.2016

Mielenterveyden edistämisen ja ylläpitämisen taitoja arjen ohjaustyöhön. (25 op)

Ajankohta

15.2.2016–31.3.2017

Pääsyvaatimukset

Koulutus soveltuu kasvatus- ja lastensuojelutyötä tekeville. Koulutukseen voivat hakea henkilöt jotka haluavat kehittää omia taitojaan lasten ja nuorten mielenterveyden edistämisessä.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Lähiopetusta on 2–3 pv/kuukausi. Koulutukseen sisältyy myös etä- ja verkko-opiskelua sekä mahdollinen kehittämistyö, joka toteutetaan omassa työssä tai itsenäisesti. Koulutuksen aikana jokainen osallistuja saa henkilökohtaisen ohjaajan kuhunkin moduuliin. Hänen kanssaan käydään ohjaus- ja valmennuskeskusteluja oman työotteen kehittämiseksi ja omien voimavarojen lisäämiseksi.

Koulutuksessa hyödynnetään luentojen, ryhmätyöskentelyn, toiminnallisten ja taiteellisten työtapojen mahdollisuuksia.  Koulutuksessa on käytössä yhteinen oppimisalusta materiaalien jakamista varten.  Koulutus voi sisältää myös tutustumisia tai vierailuja osallistujien työpaikoille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia erilaisissa lasten, nuorten ja heidän perheidensä ohjaustehtävissä toimiville henkilöille. Osallistuja syventää tietämystään lapsen, nuoren ja perheen mielenterveyden taustoista ja sen edistämisestä. Koulutuksessa paneudutaan myös erilaisiin riippuvuuksiin ja niiden kohtaamiseen. Näkökulmana on oman ammatillisen kehittymisen tarkastelu ja oman työn kehittäminen. Osallistuja kehittää omia vuorovaikutus – ja läsnäolotaitojaan. Koulutuksessa huomioidaan myös erilaisten kulttuurien merkitys vuorovaikutuksessa ja asiakastyössä. Koulutuksessa vahvistuu myös työssäjaksaminen.

Osallistujat voivat vaikuttaa koulutuksen sisällöllisiin painotuksiin vastaamalla alkukartoituskyselyyn ilmoittautumisen jälkeen.

Sisältö

Lisäkoulutus lasten, nuorten ja heidän perheidensä parissa työskenteleville (25 op).

I Aloitusseminaari

Kevät 2016

II Minä työntekijänä ja  hyvinvoinnin edistäjänä (5 op)

Kevät 2016

Tutkimme ja kehitämme omia työtapojamme ja näkemystämme ratkaisukeskeisin ja voimavaraistavin menetelmin. Tämän kokonaisuuden aikana osallistuja rakentaa omaa ohjaustyötään tukevan työkalupakin.

III Toimiva vuorovaikutus ohjaustyössä (5 op)

Kevät 2016

Syvennämme omia vuorovaikutustaitojamme lasten, nuorten ja perheiden kanssa tehtävässä työssä. Paneudumme sensitiivisyyden ja läsnäolevuuden merkitykseen vuorovaikutuksessa ja pohdimme viestintää eri kulttuureissa.

IV Mistä syntyy lapsuuden hyvä mieli? (5 op)

Syksy 2016

Perehdymme erilaisten varhaisten kasvuympäristöjen vaikutukseen lasten ja nuorten mielenterveydelle. Huomioimme tässä myös maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten kokemuksia.

V Perhe ja erityiskysymykset (5 op)

Syksy 2016

Paneudumme perheen erityiskysymyksiin, esimerkiksi erilaisiin riippuvuuksiin, mielenterveyden häiriöihin ja niiden merkitykseen lapsuudessa ja nuoruudessa.

VI Erilaisia lähestymistapoja arkeen ja ohjaukseen (5 op)

Kevät 2017

Tutustumme erilaisiin arjen työssä käytettäviin menetelmiin, kuten soveltava nukketeatteri, sadutus jne. Järjestämme myös Avekki-koulutuksen, mikäli osallistujat sitä tarvitsevat.

VII Loppuseminaari

Kevät 2017

Kustannukset

Koko koulutuksen (25 op) hinta on 250 €. Yksittäisen moduulin (5 op) hinta on 125 €.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu tarpeeksi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Eeva Peuraniemi, p. 044 703 7764, eeva.peuraniemi(a)oakk.fi

Ryhmään voidaan ottaa vielä 1-2 opiskelijaa. Hakuaika loppuu 31.1.2016.

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle