Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

11.08.2014

Ajankohta

18.8.2014–18.12.2015

Pääsyvaatimukset

Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Koulutus on suunnattu ensisijaisesti 20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Mikäli koulutukseen ei ole riittävästi hakijoita nuorisotakuun kohderyhmästä, voimme hyväksyä myös muita hakijoita.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mol.fi.

Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Toteutustapa

Kouulutus sisältää lähiopiskelua, joka toteutetaan pääsääntöisesti päiväopiskeluna sekä etäopiskelua sekä työssä oppimista. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Tavoite

Tutkinto antaa valmiudet toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla esimerkiksi päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Sisältö

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Kustannukset

Koulutus on maksuton nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö(t)

Elina Kemilä, p. 044 703 7780, elina.kemila(a)oakk.fi
Tea Remahl, p. 044 703 7762, tea.remahl(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle