Lasten ja nuorten erityisohjaajan ammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättynyt

26.05.2017

Ajankohta

15.8.2017–14.6.2018

Kohderyhmä

Tutkinto soveltuu henkilöille, joilla on kasvatus- ja ohjausalan tai sosiaali- ja terveysalan tutkinto tai vastaavat tiedot ja taidot tai työkokemusta lasten tai nuorten kanssa työskentelemisestä sekä soveltuvuus alalle. Tutkinnon suorittaminen ja valmistavaan koulutukseen osallistuminen on mahdollista myös työssä oleville henkilöille.

Tutkinto antaa valmiudet toimia vaativissa kasvatus-, ohjaus- ja organisointitehtävissä. Työalueina ovat lapsi- ja nuorisotyö erilaisissa toimintaympäristöissä, joita voivat olla esimerkiksi päivähoito, lapsi- ja perhetyö, nuorisotyö, koulu, aamu- ja iltapäivätoiminta, laitokset ja sairaalat, kulttuuri- ja vapaa-ajan toiminta, erityisryhmien työpajat ja toimintakeskukset, kansalais- ja järjestötoiminta sekä alan yritykset.

Pääsyvaatimukset

Tutkintoon hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. Opetushallituksen määräyksen (28/011/2015) SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Tutkintoon hakeutuvat osallistuvat psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jonka kesto on 1 päivä ja hinta 60€. Hakeutuja maksaa soveltuvuusarvioinnin itse.

Ryhmäkoko

16

Toteutustapa

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, koulutus ja ammattitaidon taso. Valmistava koulutus toteutetaan ilta- /monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista.

Tutkinto

Tutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla osaaminen aidoissa työtilanteissa.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ammatillinen toiminta lasten ja nuorten erityisohjauksessa
  • Yksilön ja yhteisön osallisuuden vahvistaminen
  • Kulttuurien moninaisuus ohjaustyössä

Valinnaiset tutkinnon osat

  • Erityistä tukea tarvitsevien lasten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä ohjaus ja tukeminen
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä.

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Opiskelijamaksu 350 €. Lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €.
Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Opintojen rahoitus

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja Aune Hiltunen, p. 044 703 7786, aune.hiltunen(a)oakk.fi
Kouluttaja Paula Helakari, p. 044 703 7745, paula.helakari(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle