Lasten liikunnan ammatillinen lisäkoulutus, Oulu

Hakuaika päättynyt

09.10.2017

Ajankohta

23.10.2017–25.5.2018

Hae koulutukseen

Kohderyhmä

Lasten liikunnan ammatillinen lisäkoulutus on 15 op:n laajuinen kokonaisuus ja se on tarkoitettu lähinnä alle kouluikäisten ja esi- tai alkuopetusikäisten lasten parissa työskenteleville: lähi-, perhepäivä- ja lastenhoitajille sekä lastentarhaopettajille, erilaisten kerhojen ohjaajille (esim. iltapäiväkerhot, seurakuntien kerhot) sekä lasten liikunnan parissa mm. seuroissa ja yhdistyksissä toimiville henkilöille.

Valintaprosessi ja -aikataulu

KHakijat valitaan hakemusten perusteella.

Ryhmäkoko

20

Tavoite

Lasten kanssa toimivat aikuiset voivat kukin omalla tavallaan tukea lasten kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia liikunnan avulla. Tässä koulutuksessa otetaan yhdessä koppi varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suosituksista ja luodaan kokonaisvaltainen kuva monipuolisista mahdollisuuksista liikuntakasvatuksessa. Mietitään yhdessä omien vahvuuksiemme kautta mahdollisuuksiamme vaikuttaa lasten fyysisen aktiivisuuden määrään ja laatuun omassa toimintaympäristössämme. Koulutuksesta kehitetään liikunnanohjaksen taitoja, joiden avulla liikuntakasvatuksen integroiminen erilaisiin toimintoihin ja teemoihin onnistuu osana jokapäiväistä kasvatusta.

Toteutustapa

Opiskelu on monimuotoista ja se koostuu 10 lähipäivästä, jotka toteutetaan 3-6 viikon välein 1–2 päivän jaksoissa (pe–la). Kokonaisuuteen sisältyy lähi- ja etäopiskelua.

Koulutuspaikan osoite: Virpiniementie 525.

Lähipäivien ajankohta:
28.10.2017
17.11.2017
8.12.2017
26.–27.1.2018
23.–24.2.20178
23.3.2018
21.4.2018
18.5.2018

Sisältö

Liikunnan iloa, leikkiä ja yhdessä tekemistä vuoden jokaiselle päivälle erilaisissa toimintaympäristöissä toteuttavaksi. Koulutuksen tavoitteena on tehdä varhaisvuosien fyysisen aktiivisuuden suositukset käytännön kautta tutuksi, perehdymme perusliikuntataitoihin, liiketekijöihin, kehonhahmotukseen, motoriikan havainnointiin sekä haemme virikkeitä niin luonnosta, MuksuMuuveista kuin TenavaSählystäkin.

Kustannukset

Koulutuksen hinta 660€ sisältää opetuksen ja materiaalit.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja Sirpa Pehkonen, p. 044 703 7875, sirpa.pehkonen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle