Levytekniikan ammattitutkinto

Hakuaika päättynyt

18.09.2014

Ajankohta

01.09.2014, kesto 260 pv

Kuvaus

***Tilanne 25.8.2014, koulutuksessa vapaana yksi opiskelupaikka, joka täytetään kun sopiva hakija, kuitenkin viimeistään 18.9.2014. *****
Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Työttömät työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve, ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen. Lisäksi heillä tulee olla metallialan peruskoulutus tai vastaavat tiedot ja taidot.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TAVOITE: Suorittaa levytekniikan ammattitutkinto sekä työllistyä alan työtehtäviin koulutuksen jälkeen.

Levytekniikan koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut oppilas hallitsee levyseppähitsaajan ammattiin keskeisesti liittyvät teoriatiedot ja taidot. Lisäksi hän pystyy soveltamaan ko. teoriatietoja ja taitoja käytännön työtehtäviin. Koulutuksen hyväksyttävästi suorittanut henkilö pystyy itsenäisesti valmistamaan normaaleissa työpajaolosuhteissa piirustusten mukaisia sellaisia levy- ja teräsrakenteiden osia, jotka koostuvat levyseppähitsaajan ammatin perustyövaiheista sekä yksinkertaisimmista levitys- ja muotoilutehtävistä. Hän kykenee kokoamaan osat yhtenäiseksi rakenteeksi kaari- tai MIG-hitsausmenetelmää käyttäen ja suorittamaan rakenteen viimeistelyn niin, että se täyttää piirustuksen mukaiset laatuvaatimukset.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

Orientoivat ja yleissivistävät opinnot

Pakolliset osiot:

*Levy- ja teräsrakennetyön yleistaidot

 – Työyhteisö- ja työympäristö valmiudet, yrittäjyys

 – Mittaus- ja laatutekniikka,

 – Materiaalitekniikka,

– Ammattityö (muu kuin hitsaus),

– Tuottavuus ja laatu,

– Työsuojelu,

– Ammattilaskento,

– Ammattipiirustus

*Hitsaustyöt

– Hitsaustekniset perustaidot,

– Eri hitsausmenetelmät

Valinnaiset osiot (valittava yksi):

* Ohutlevytyöt

* Paksulevytyöt.

Lisäosiot (valittava yksi):

* Teräsrakennetyöt

* Kokoonpanohitsaustyöt

* 8- tai 10-ryhmän materiaalit levytyössä (ISO/TR 15608)

* 21-, 22- tai 23-ryhmän materiaalit levytyössä (ISO/TR 15608).

Työssäoppiminen.

Koulutukseen sisältyy lisäksi tulityöpassin, työturvallisuuskortin sekä EA-kortin suoritus.

Opiskelijoita rohkaistaan itsenäiseen työssäoppimispaikkojen hankintaan, jossa kouluttajat tarvittaessa avustavat. Työpaikoilla tapahtuva oppiminen on aina työpaikkaohjaajan ja oppilaitoksen kouluttajan ohjaamaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle pyritään järjestämään heidän henkilökohtaistamissuunnitelmansa mukainen työssäoppimispaikka.

KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella osoitteessa http://www.mol.fi/koulutukset tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.

Huom, valintatiedot lähetetään vain kirjeitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Yhteyshenkilö Oulun Osaamiskeskus Oy:ssä on kouluttaja Jaakko Tikanoja puh. 044 703 7774.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.mol.fi/sahkoinenasiointi > koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

10

Takaisin edelliselle sivulle