Maarakennusalan ammattitutkinto, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

20.08.2014

Ajankohta

1.9.2014–6.8.2015

Pääsyvaatimukset

Koulutus on suunnattu henkilöille, joilla on ajokokemusta yhteensä yli kolme vuotta maarakennuskoneella. Maarakennustekniikan ja koneiden kunnossapidon tuntemus luetaan eduksi. Koulutukseen hakeutuvan tulee olla 20–29-vuotias ja peruskoulun suorittanut. Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla ylioppilastutkintoa tai mitään muuta toisen asteen ammatillista perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkintoa suoritettuna, sen sijaan tutkinnon osia saa olla suoritettuna. Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Koulutukseen valitaan vain edellä mainitut pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mol.fi.

Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Toteutustapa

Koulutus järjestetään ilta/monimuoto-opiskeluna. Opetusta järjestetään henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaan lähiopetuksena noin kolme kertaa viikossa.

Itseopiskelu on mahdollista opiskelupakettien avulla.

Työssäoppiminen yhdistetään opetukseen.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa maarakennuskoneenkuljettajan ammattitutkinto ja parantaa ammattitaitoa sekä mahdollisuuksia työmarkkinoilla.

Sisältö

Maarakennusalan ammattitutkinnon perusteet muuttuivat 1.3.2013 (Maarakennusalan ammattitutkinto 2012, määräys 55/011/2012). Tutkinnon suorittamiseen on useita valinnaisia mahdollisuuksia.
Koulutusten sisällöt muodostuvat osaamisalojen mukaisesti tai
valinnaisista osista.Tutkintojen perusteet löytyvät internetistä opetushallituksen www–sivulta:

http://www.oph.fi/download/146452_Maarakennusala_AT_2012.pdf

Koulutuksessa on mahdollista korottaa ajokortti
B-luokasta C–luokkaan (+ kuljetusalan perustason ammattipätevyys).
Jos sinulla on jo C-ajokortti, niin voit korottaa CE-luokkaan.

Tutkintotilaisuudet todellisissa työtehtävissä. Koulutus sisältää myös tieturva 1-, tulityö- ja työturvakurssin sekä vesihygieniakoulutuksen. Koulutuksen sisällössä on myös ammattipätevyyden jatkokoulutukseen sopivia sisältöjä.

Kustannukset

Koulutus on maksuton nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville.

Jos olet jo suorittanut jonkin maarakennusalan ammattitutkinnon osion ja maksanut tutkintomaksun, maksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Jussi Kangasmaa, p. 044 703 7900, jussi.kangasmaa(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle