Maarakennuskoneenkuljettaja

Ajankohta

04.09.2017, kesto 200 pv

Kuvaus

Koulutus on tarkoitettu maanrakennusalasta kiinnostuneille ja alalle soveltuville henkilöille joilla on normaali terveys sekä vähintään B-luokan ajokortti (mahdollisuus korottaa C-luokkaan koulutuksessa). Koulutukseen valittujen tulee täyttää ajokorttiasetuksen mukaiset terveysvaatimukset. Lisäksi hakijoilla tulee olla valmiudet epäsäännöllisiin työaikoihin ja sekä mahdollisuus "reissutöihin".

Tavoitteena on rakennusalan perustutkinnon, maarakennuskoneenkuljettajan suuntautumisvaihtoehdon suorittaminen aikuisille suunnitellun näyttöihin perustuva ohjelman mukaisesti. Koulutukseen sisältyy kuorma-autonkuljettajan ammattipätevyyskoulutus.

Lisätiedot

Koulutuksen tavoitteena on antaa hyvä osaaminen maanrakennuskoneenkäytön ja huollon perusteista. Lisäksi opiskelija kykenee tekemään maanrakennustyötä annettujen ohjeiden ja piirustusten mukaisesti.

KOULUTUSOHJELMA: LÄHIOPETUS+ETÄOPETUS 29 + 1 ov, TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov, yhteensä: 40 ov.

ALKUKARTOITUSJAKSO: 1 ov
– henkilökohtaisen suunnitelman laatiminen
– ammatillisen osaamisen kartoitus (koneen käyttökokeiluja, huolto-osaaminen, käytännön testejä).

ORIENTOIVAT JA YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT 2 ov
– maarakennusala ja vaadittava ammattitaito (alan esittely, erilaiset työllistymismahdollisuudet alalla)
– oppimisvalmiuksien kehittäminen (oppimaan oppimisen taitoja, pedagogiset valmiudet)
-ohjauskeskustelut
-ammattienglanti (englanninkieliset ohjekirjat, netistä tiedonhaku)
– tietotekniikka (oma CV)
– työnhakuvalmennus (työehtosopimus)
– jatkosuunnitelma (koulutuksen päättyessä opiskelijalla on toteuttamiskelpoinen ja konkreettinen työllistymis- tai jatkokoulutussuunnitelma).

AJOKORTTIKOULUTUS (henkilökohtaisen suunnitelman mukaan):
– AJOKORTTILUOKAN KOROTTAMINEN B-luokasta C-luokkaan (kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan).
– PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYSKOULUTUS (toimiakseen kuorma-autonkuljettajana ammattimaisesti on uuden C-ajoluvan hankkijan suoritettava myös tutkinnon osa Perustason ammattipätevyys, kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan, joko 140 tunnin tai 280 tunnin koulutusohjelmalla).

KOULUTUKSEN PAKOLLISET OSAT:
1. PERUSTUSTYÖT 3 + 1 ov
2. MAARAKENNUSKONEIDEN KÄYTTÖ 15 ov

VALINNAISET OSAT:valittava 4 osaa, yhteensä 8 ov, jos valitaan ammattipätevyyskoulutus ja/tai ajokortin korottaminen, niin tarvittava määrä vähennetään muista valinnaisista hops:ssa).
3. LIIKENNEALUEIDEN HOITOKONEIDEN KÄYTTÖ 2 ov
4. MAARAKENNUSKONEEN HUOLTO 2 ov
5. MAARAKENNUSKONEEN KÄYTTÖ 2 ov
6. MAARAKENNUSKONEIDEN 3D-OHJAUS 2 ov
7. PIHARAKENTAMINEN 2 ov
8. TASOKIVIASENNUS 2 ov
9. YMPÄRISTÖKIVIASENNUS 2 ov
10. MAA-AINESTEN KULJETUS 2 ov
11. KULJETUSALAN PERUSTASON AMMATTIPÄTEVYYS 2 ov (hops:n mukaan joko 140 tuntia tai 280 tuntia.
12. TYÖSSÄOPPIMINEN 10 ov
 
KOULUTUSVALINNAT:
Koulutukseen valitaan haastattelun ja hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Työ- ja elinkeinotoimisto voi myöntää työvoimakoulutukseen hakeutuvalle korvausta edestakaisten matkojen matka- ja yöpymiskustannuksista. Korvattavia matkoja voivat olla matkat työvoimakoulutuksen valintatilaisuuteen tai soveltuvuuskokeeseen osallistumiseksi. Matkakustannusten korvauksena myönnetään 0,21 euroa kilometriltä ja henkilön omavastuuosuus on aina 9 euroa.
Lisätiedot ja hakulomake kustannusten korvaamiseen löytyy:
http://www.mol.fi/mol/fi/03_koulutus_ura/01_tyovoimakoulutus/05_tyovoimakoulutusetuudet/01_koulutuksen_hakukustannukset/index.jsp

Koulutukseen hakeutumisesta ja opintojen rahoituksesta saat lisätietoja Koulutusneuvonnasta, puh. 0295 020 702 klo 9-17, tai koulutusneuvonta@te-toimisto.fi.

Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.mol.fi/sahkoinenasiointi > koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

VIRANOMAISMAKSUT:
Ajokortin hankintaan liittyvät viranomaismaksut opiskelija maksaa itse: HUOMIO: hinnat voivat muuttua. Lääkärintodistus C-luokan ajokorttia varten n. (60€), ajokorttilupahakemus Trafilta 40€, ammattipätevyyskortti Trafilta 50 €. Oppilaitos maksaa: ajokortin teoria- ja ajokokeen ensimmäinen yritys (mahdolliset tarvittavat uusintamaksut suorittaa opiskelija itse) (teoriakoe 31€ ja ajokoe 99€)

Koulutuspaikan osoite

Tornio

Koulutuspaikkoja

12

Takaisin edelliselle sivulle