Maarakennuskoneiden huolto- ja korjauskoulutus/Työkonetekniikan osaamisala

Hakuaika päättynyt

13.08.2014

Ajankohta

01.09.2014, kesto 200 pv

Kuvaus

KOHDERYHMÄ/PÄÄSYVAATIMUKSET:

Työttömät ja työttömyysuhanalaiset työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen. Ensisijaisena kohderyhmänä ovat työnhakijat, joilla on maarakennuskoneenkuljettajan työkokemusta tai koulutusta.

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Tavoitteena on suorittaa raskaskalustomekaanikon ammattitutkinnosta työkonetekniikan osaamisala ja työllistyä koulutuksen suorittamisen jälkeen alan työtehtäviin.

Lisätiedot

Koulutuksen sisältö ja järjestämismuoto:

KORJAAMOLLE ORIENTOIVAT JA YLEISSIVISTÄVÄT OPINNOT (2 OV)

*Ammatillisen osaamisen kartoitus (HOPS)

*Ohjauskeskustelut

*Oppimisvalmiuksen kehittäminen; oppimaan oppimisen taitoja, pedagogiset valmiudet

*Korjaamoala ja vaadittava ammattitaito; Maarakennusala ja vaadittava ammattitaito, alan esittely, erilaiset työllistämismahdollisuudet alalla

*Työnhakuvalmennus

*Asiakaspalvelu

*Ympäristönsuojelu

*Tietotekniikka

*Alakohtaiset säädökset

*Opintokäyntejä korjaamoalan yrityksiin

Pakolliset aineet, joista kaikista näyttö:

1. RASKASKALUSTOMEKAANIKON YLEISTAIDOT (3 OV)

1.1. Työkonealan englannin kielen sanasto

1.2. Korjausehdot ja kuluttajasuoja

1.3. Alan kustannustietous

1.4. Alan työsuojelu ja jätehuolto

1.5. Matematiikan, fysiikan ja kemian perusteet

1.6. Koneiden käyttötekniikat eri konetyypeillä

1.7. Huolto- ja korjausharjoituksia

2. RASKASKALUSTOTEKNIIKAN PERUSTAIDOT (5 OV)

2.1. Työkoneiden huolto-ohjelmat

2.2. Liikenneturvallisuus ja katsastukset

2.3. Työkoneiden takuu

2.4. Ajoneuvojen rengas-, pyöräripustus- ja jarrulaitteiden työt

2.5. Ohjauslaitteiden tarkastus

2.6. Dieselruiskutusjärjestelmien huollot

2.7. Ilmastointijärjestelmien huollot, Tukesin hyväksymä pätevyyskoe, alle 3 kk järjestelmät

2.8. Huolto- ja korjausharjoituksia

3. RASKASKALUSTOSÄHKÖTEKNIIKAN YLEISTAIDOT (8OV)

3.1.Työkoneiden infosmaatiojärjestelmät

3.2. Virtapiirikaaviot ja niiden käyttö

3.3. Lataus- ja käynnistysjärjestelmät, akun kunnon testaaminen

3.4. Sähkötekniset mittaukset

3.5. Testauslaitteet, vikakoodien lukeminen

3.6. Testauslaitteet, vikakoodien lukeminen

3.7. Sähköjärjestelmien tarkastukset ja osien vaihto

3.8. Lisälaitteet, suunnittelu, mitoitus ja asennus

3.9. Huolto- ja korjausharjoitukset

4. SÄHKÖHYDRAULIIKAN PERUSTAIDOT (6 OV)

4.1. Proportionaalitekniikan perusteet

4.2. Hydraulisten esiohjausten tuntemus

4.3. Hydrauliikkakaavioiden perusteet

4.4. Sähköhydrauliikan korjaukset ja huollot

4.5. On/Off venttiilipiirien mittaukset

4.6. Painemittaukset

4.7. Huolto- ja korjausharjoituksia

Valinnaiset opintojaksot:

5. AJOVOIMANSIIRTO (2 OV)

5.1. Tela- ja pyöräalustat

5.2. Ohjaamon varusteiden ja esiohjauslaitteiden tuntemus

5.3. Hydrostaattiset voimansiirtojärjestelmät

5.4. Muunninvaihtoistot

5.5. Vaihteistojen ohjausjärjestelmät

5.6. Työkoneiden akselistot

5.7. Voimansiirtolaitteiden testaukset., korjaukset ja säädöt

5.8. Huolto- ja korjausharjoituksia

6. MOOTTORIT (2 OV)

6.1. Moottorin rakenne ja toiminta

6.2. Polttoainejärjestelmät, ruiskutuspumpun assentaminen ja ajoittaminen

6.3. Pumppusuutintekniikan ja yhteispaineruiskutusjärjestelmän tuntemus

6.4. Voitelujärjestelmät

6.5. Jäähdytysjärjestelmät

6.6. Pakokaasujen käsittelylaitteet

6.7. Moottorin apulaitteet

6.8. Moottorin testaus ja säädöt

6.9. Huolto- ja korjausharjoituksia

7. RAKENTEIDEN KORJAUKSET JA MUUTOKSIT (2 OV)

7.1. Raaka-aineiden ja työvälineiden tuntemus

7.2. Korjauskappaleiden muodon ja hitsauskiinnitysten tuntemus

7.3. Puikkohirsaus, Mig/Mag -hitsaus

7.4. Polttoleikkaus, Plasmaleikkaus

7.5. Laatuvaatimukset ja ongelmien ratkaiseminen

7.6. Mekaanisten laitteiden ja rakenteiden korjaukset

7.7. Kulutusosien vaihto ja korjaukset, puomiston korjaukset

7.8. Huolto- ja korjausharjoituksia

8. SÄHKÖHYDRAULIIKKA (2 OV)

8.1. Sähköhydraulisten laitteiden rakenne ja toiminta

8.2. Laitteiden asennukset, tarkastukset ja mittaukset

8.3. Hydrauliikkakaavioiden käyttö vianetsinnässä

8.4. Testauslaitteiden käyttö, parametrien muutokset

8.5. Proportionaalihydrauliikan säädöt, kalibroinnin ja vikakoodien lukeminen

8.6. Huolto- ja korjausharjoituksia

Koulutuksen kesto 1400 h, josta lähiopetusta 1085 h (155 pv), etäopetusta 35 h (5 pv) ja työssäoppimista 280 h (40 pv).

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/haussa oleva tyovoimakoulutus tai te-toimistosta saatavalla lomakkeella. Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut -kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Huom! Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa. Yhteyshenkilö Oulun Osaamiskeskus Oy/ Jussi Kangasmaa p. 044 703 7900 etunimi.sukunimi@oakk.fi.

Valintatiedot lähetetään vain postitse. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös osoitteessa www.te-palvelut.fi -> sahkoinen asiointi>koulutushakemusteni tilanne. Palvelu edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia. Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellista etuuksista saa puhelinnumerosta puhelinnumerosta 0195 020 702.

Koulutuspaikan osoite

Konetie 15, Oulu

Koulutuspaikkoja

8

Takaisin edelliselle sivulle