Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättyy

17.08.2017

Ajankohta

28.8.2017–31.1.2019

HUOM! Non-stop -toteutus! Mukaan voit tulla joustavasti. Mikäli haluat aloittaa muulloin kuin ilmoituksessa mainittuna ajankohtana, ole suoraan yhteydessä vastuukouluttajaan: Tiina Niemelä, p. 044 703 7739, tiina.niemela(a)oakk.fi

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville, joilla on jo alan työntekijöiltä vaadittava työtehtävien hallinta ja kielitaito sekä työkokemusta, motivaatiota, halua ja valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Ryhmäkoko

7

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinnon suorittaminen.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan ilta-/monimuoto-opiskeluna joustavasti työn ohessa. Jokaiselle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen oppimissuunnitelma yhdessä kouluttajan kanssa.

Lähiopetusta on maanantai-iltaisin, paikkana Nahkatehtaankatu 2, Oulu. Lisäksi opintoja suoritetaan ohjatusti Moodle verkko-oppimisalustalla. Koulutus on mahdollista suorittaa myös verkko-opintoina.

Tutkinnon voi suorittaa ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Sisältö

Tutkinto muodostuu seuraavasti:

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen

 • Alan toimintaympäristö ja sen muutokset
 • Liikeidean ja strategian mukainen toiminta
 • Tuotanto- ja palveluprosessien ohjaaminen
 • Talouden seuranta ja arviointi

Esimiehenä toimiminen

 • Esimiehen rooli ja tehtävät
 • Henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys ja työhön opastaminen
 • Viestintä

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

 • Asiakkuudet
 • Toiminnan kehittäminen
 • Asiakaspalvelun ja myynnin johtaminen
 • Asiakasviestintä

Lisäksi valinnainen tutkinnon osa

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua täällä.

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Opiskelijamaksu 395 €. Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna 58 €. Jos olet aikaisemmin maksanut erikoismmattitutkinnon tutkintomaksun, tutkintomaksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta.

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Opintojen rahoitus

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Tiina Niemelä, p. 044 703 7739, tiina.niemela(a)oakk.fi.

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle