Majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto

Hakuaika päättynyt

24.01.2014

Ajankohta

10.02.2014 – 30.09.2015

Hakuaika päättyy

24.01.2014

Pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu majoitus- ja ravitsemisalalla työskenteleville, joilla on jo alan työntekijöiltä vaadittava työtehtävien hallinta ja kielitaito sekä työkokemusta, motivaatiota, halua ja valmiuksia toimia esimiestehtävissä.

Toteutustapa

Koulutuspaikka: Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy, Åströmin talo, Nahkatehtaankatu 2, Oulu.

Jokaiselle laaditaan henkilökohtainen tutkinnon suorittamissuunnitelma sekä opintosuunnitelma. Lähiopetusta on maanantai-iltaisin ja lisäksi opintoja suoritetaan ohjatusti Moodle verkko-oppimisalustalla.

Tutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa majoitus- ja ravitsemisalan esimiehen erikoisammattitutkinto.

Sisältö

Päivittäisten toimintojen ohjaaminen

 • Alan toimintaympäristö ja sen muutokset
 • Liikeidean ja strategian mukainen toiminta
 • Tuotanto- ja palveluprosessien ohjaaminen
 • Talouden seuranta ja arviointi

Esimiehenä toimiminen

 • Esimiehen rooli ja tehtävät
 • Henkilöstösuunnittelu, osaamisen kehittäminen
 • Perehdytys ja työhön opastaminen
 • Viestintä

Asiakas- ja sidosryhmäsuhteiden hoitaminen

 • Asiakkuudet
 • Toiminnan kehittäminen
 • Asiakaspalvelun ja myynnin johtaminen
 • Asiakasviestintä

Lisäksi valinnainen tutkinnon osa

Kustannukset

Opiskelijamaksu 395 €. Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna 58 €. Jos olet aikaisemmin maksanut erikoismmattitutkinnon tutkintomaksun, tutkintomaksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkinto-järjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Tiina Niemelä, puh. 044 703 7739, tiina.niemela@oakk.fi
 

Takaisin edelliselle sivulle