Myynnin ammattitutkinto, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

22.08.2014

Ajankohta

8.9.2014–4.9.2015

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla 20–29-vuotias ja peruskoulun suorittanut. Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla ylioppilastutkintoa tai mitään muuta toisen asteen ammatillista perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkintoa suoritettuna, sen sijaan tutkinnon osia saa olla suoritettuna. Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Hakijalla tulee lisäksi olla noin 1–2 vuoden työkokemus tuotteiden ja/tai palvelujen myyntitehtävistä.

Mikäli koulutukseen ei ole riittävästi hakijoita nuorisotakuun kohderyhmästä, voimme hyväksyä myös muita hakijoita.

Toteutustapa

Koulutus koostuu lähiopetuspäivistä, etäopetuksesta ja työssä oppimisesta. Lähiopetusta ei järjestetä lomajaksoilla. Koulutuksen voi suorittaa työssä käymisen ohessa.

Myynnin ammattitutkinnon voi suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito.

Koulutuspaikka on Oulun Aikuiskoulutuskeskus, Nahkatehtaankatu 2, Oulu.

Tavoite

Koulutuksessa kehitetään myyntiin ja asiakaspalveluun liittyviä tietoja ja taitoja, ja tavoitteena on suorittaa myynnin ammattitutkinto.

Sisältö

Pääpaino on kuluttajamyyntiin liittyvien tietojen ja taitojen hankinnassa. Koulutuksessa käsitellään mm. seuraavia teemoja:

  • Mitä on hyvä asiakaspalvelu?
  • Myyntiprosessin hallinta
  • Kaupan toimintaympäristö
  • Markkinoinnin kilpailukeinot
  • Kaupan kannattavuus, mm. hinnoittelu
  • Työturvallisuus ja työhyvinvointi
  • Vuorovaikutus- ja viestintätaidot
  • Minustako yrittäjä?

Kustannukset

Koulutuksen ensisijaiselle kohderyhmälle eli nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville opiskelu on ilmaista.

Muille hakijoille normaali opiskelijamaksu 395 € sekä opetushallituksen tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on kuitenkin maksettava.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähemmän kuin 16 opiskelijaa, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä.

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Katja Vanhanen, p. 044 703 7887, katja.vanhanen@oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle