Perhepäivähoitajan ammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättynyt

26.05.2017

Ajankohta

15.8.2017–14.6.2018

Kohderyhmä

Perhepäivähoito on pienessä ryhmässä toteutettavaa varhaiskasvatusta. Perhepäivähoitaja toimii lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parhaaksi yhdessä lapsen ja lapsen vanhempien kanssa sekä tukee lapsen vanhempia kasvatustyössä.

Tutkinto soveltuu henkilöille, jotka työskentelevät perhepäivähoidossa tai ovat hakeutumassa alalle. Tutkinnon suorittaminen ja valmistavaan koulutukseen osallistuminen on mahdollista myös työssä oleville henkilöille.

Tutkintoon hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. Opetushallituksen määräyksen (28/011/2015) SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Tutkintoon hakeutuvat osallistuvat psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jonka kesto on 1 päivä ja hinta 60€. Hakeutuja maksaa soveltuvuusarvioinnin itse.

Työttömien, yli 25-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi. Jos olet työtön ja 20 – 24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen tutkintoon hakeutumista.

Toteutustapa

Tutkinto ja siihen valmistava koulutus suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Suunnitelmassa huomioidaan aikaisempi työkokemus, koulutus ja ammattitaidon taso. Valmistava koulutus toteutetaan ilta-/monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista.

Tutkinto muodostuu neljästä pakollisesta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta. Tutkinto suoritetaan osoittamalla ammattitaito aidossa työtilanteessa.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Ammatillinen toiminta perhepäivähoidossa
  • Varhaiskasvattajana perhepäivähoidossa
  • Lapsen terveydestä ja fyysisestä turvallisuudesta huolehtiminen
  • Lapsen tuen tarpeeseen vastaaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • Monikulttuuristen lasten ja perheiden kanssa toimiminen
  • Tutkinnon osa toisesta tutkinnosta
  • Yrittäjänä toimiminen

Kustannukset

Opiskelijamaksu 350 €. Lisäksi peritään Opetushallituksen tutkintomaksu 58 €. Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Marja Keväjärvi, p. 044 703 7819, marja.kevajarvi(a)oakk.fi
Kouluttaja Paula Helakari,
p. 044 703 7745, paula.helakari(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle