Perinnehirsirakentamisen koulutus, Oulu

Hakuaika päättynyt

26.09.2014

Ajankohta

Koulutus alkaa 30.9.2014 ja on pituudeltaan noin 280 tuntia. Koulutus päättyy keväällä 2015.

Toteutustapa

Kauppias Kaarlo Merikosken säätiö yhdessä Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen kanssa järjestää perinnehirsirakentamisen koulutuksen. Koulutus toteutetaan iltaisin ja viikonloppuisin monimuoto-opetuksena.

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat kiinnostuneet perinteisestä hirsirakentamisesta ja perinteisten hirsirakenteiden korjaamisesta.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on välittää perinteisen hirsirakentamisen tietoutta harrastajille ja alalla työskenteleville. Koulutuksen kuluessa on myös mahdollista suorittaa talonrakennusalan ammattitutkinnon osa hirsityöt tai rakennusalan perustutkinnon osa hirsirakentaminen.

Sisältö

Koulutuksessa käydään läpi seuraavat osa-alueet sekä tehdään oppilastyönä 1–2 saunatupaa/mökkiä. Aiheina:

  • hirsitalojen tavallisimmat puutyöt
  • hirsirakenteet, rakenteelle ominaiset painuma- ja liikkumisvarat
  • työn suunnittelu piirustuksien ja/tai rakennetta koskevan työselityksen avulla ja materiaali- ja työmenekkilaskelmat
  • hirsirakentamiseen liittyvät mittaustyöt
  • pienten hirsirakennuksien tai rakenteen osien kasaus valmiiksi salvetuista ja varatuista hirsistä
  • hirsirakentamisessa käytettävien materiaalien vastaanotto, siirrot ja työstö
  • hirsirakentamiseen liittyvät aloitus- ja lopetustyöt
  • hirsirakentamiseen liittyvä jätteen lajittelu ja uusiokäyttö
  • materiaalien ominaisuudet ja erityisesti kosteuden sekä ilmaston vaikutukset niihin
  • hirsirakentamisen tavalliset työkalut.

Työkokonaisuuteen kuuluvat lisäksi mittaus, materiaalien lajittelu, valmistavat työt, tarvittavat telinetyöt, tarvikkeiden siirrot, hirsien saumojen eristys, liukukoolauksen teko tarvittaessa sekä työkohteen järjestyksen ylläpito.

Osallistumismaksu

Koulutus on Kauppias Kaarlo Merikosken säätiön rahoittamaa ja osallistujille maksuton.

Ilmoittautumiset

Ilmoittaudu koulutukseen sivun alareunassa olevalla sähköisellä lomakkeella. Lisätietoa ilmoittautumisesta saat toimistostamme p. 08 558 47711 tai asiakaspalvelu(a)oakk.fi. Mahdollinen osallistumisen peruutus tulee ilmoittaa toimistoomme viikkoa ennen koulutuksen alku.

Lisätietoja

Kouluttaja Jouko Pulkka, p. 044 703 7729, jouko.pulkka(a)oakk.fi
Kouluttaja Ismo Laukka, p. 044 703 7746, ismo.laukka(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle