Pintakäsittelyalan perustutkinto/maalari

Hakuaika päättynyt

30.07.2014

Ajankohta

18.08.2014, kesto 300 pv

Kuvaus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus ma 28.7.2014 klo 13.00 osoitteessa OAKK, Kotkantie 3, A-rakennus, luokka 002C.

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset:

Työttömät, alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat työnhakijat, joilla on työvoimapoliittinen koulutustarve ja jotka soveltuvat koulutukseen ja koulutuksen tavoiteammatissa toimimiseen.

Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

Lisätiedot

KOULUTUKSEN TAVOITE: Päätavoitteet koulutukselle ovat valmistavassa koulutuksessa koulutuksesta suoriutuminen, tutkintotavoitteen saavuttaminen ja työllistyminen koulutuksen jälkeen.

Pintakäsittelyn perustutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet alan vaihteleviin työtehtäviin. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Hän selviytyy annetuista tehtävistä osin itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattilaisten ohjauksessa. Hän tiedostaa omien työtehtävien tärkeyden ja tekee työnsä laatuvaatimusten mukaisesti. Hän ottaa vastuun omasta työstään ja osaa toimia yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.

Perustutkinnon suorittanut tuntee ammattinsa terveysriskit ja osaa ehkäistä niitä ennakolta. Hän osaa noudattaa työaikoja ja omaa sosiaalisia taitoja muita työntekijöitä kohtaan.

Perustutkinnon suorittaneella tulee olla pintakäsiteltävien materiaalien ja pinnoitettavien materiaalien tuntemus. Hänen on tiedettävä mitä vaaditaan käsiteltävältä pinnalta, millaisissa oloissa pintakäsittely voidaan suorittaa ja millaisia suojaustoimenpiteitä tarvitaan. Hänellä on oltava teknistä perusosaamista niin, että hän osaa käyttää työkaluja ja tehdä pintakäsittelylaitteiden pienimuotoisia huolto- ja korjaustöitä.

Maalausalan koulutusohjelman suorittaneen maalarin on osattava tehdä rakennusten tasoitus- ja maalaustöitä sekä erilaisten rakennusosien maalauksia.

SISÄLTÖ:

ALOITUSJAKSO 4 ov:

– Alkukartoitus, HOPS, HENSU

– Työelämätiedot ja taidot, tulityö- ja työturvallisuuskorttikoulutus, työhakuvalmennus, EA1 ja työelämä- ja työsuhdetietous sekä palkkaus.

PAKOLLISET OSAT 16 ov:

1. Rakennusten korjausmaalaus

2. Uudisrakennusmaalaus

VALINNAISET OSAT 40 ov.

Opetus koostuu tietopuolisesta opetuksesta, työsaliopetuksesta ja työssäoppimisesta työpaikoilla. Koulutuksen kesto on yhteensä 2100 h (300 työpäivää), josta työssäoppimista 180 pv.

Opiskelijolle annetaan jokaista tutkinnon osaa kohti riittävästi aikaa valmistautua ammattitaidon osoittamiseen. Tähän kuuluu tutkinnon perusteiden mukaisesti aina kirjallinen osuus, jonka opiskelija voi tehdä taitojensa mukaan joko itsenäisesti; esimerkiksi kotona, kirjastossa tai oppilaitoksen tiloissa. Halutessaan opiskelija saa ohjausta tehtävään. Myös pienryhmätyöskentely on mahdollista ja jopa toivottavaa, sillä varsinkin opiskelun alkuvaiheessa vertaistuella ja ryhmäytymisellä on suuri merkitys.

Opiskelijoita rohkaistaan harjoittelupaikkojen itsenäiseen hankintaan opettajien ohjauksessa. Työpaikoilla tapahtuva opiskelu; työssäoppiminen, on aina työpaikan ohjaajan ja oman opettajan ohjaamaa toimintaa. Jokaiselle opiskelijalle pyritään järjestämään heidän henkilökohtaisten opiskelusuunnitelmiensa mukaisia työssäoppimispaikkoja.

Rakentamiseen liittyvät messut/näyttelyt/työmaakäynnit Oulussa ja Oulun talousalueen ulkopuolelle ovat osa tavanomaista koulutusta. Päämatkakohteena ovat valtakunnalliset Asuntomessut.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Huom, valintatiedot lähetetään vain kirjeitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

-Yhteyshenkilö on Oulun Osaamiskeskus Oy:stä Paavo Vielma, puh. 044 703 7846.

-KOULUTUKSEEN HAKEMINEN: Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/ >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.te-palvelut.fi/sahkoinenasiointi > koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

8

Takaisin edelliselle sivulle