Pintakäsittelyalan perustutkinto, lattianpäällystäjä ja maalari, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

10.08.2014

Ajankohta

18.8.2014–31.12.2016

Infotilaisuus

Koulutuksesta järjestetään infotilaisuus 4.8. klo 14–15 osoitteessa Kotkantie 3, luokka 002C (sisäänkäynti A7).

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla 20–29-vuotias ja peruskoulun suorittanut. Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla ylioppilastutkintoa tai mitään muuta toisen asteen ammatillista perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkintoa suoritettuna, sen sijaan tutkinnon osia saa olla suoritettuna. Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Koulutukseen valitaan vain edellä mainitut pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mol.fi.

Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Ryhmäkoko

16 henkilöä.

Toteutustapa

Kouulutus tapahtuu päivä-/monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, jota tehdään työsaleissa ja/tai työkohteissa. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on suorittaa pintakäsittelyalan perustutkinto, rakennusten pintakäsittelyn koulutusohjelma: lattianpäällystäjä tai maalari.

Kaikki opiskelijat laativat yhteistyössä kouluttajan ja työelämän edustajien kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman, joka pitää sisällään sekä opiskelusuunnitelman että tutkinnon suorittamisen suunnitelman. Kaikissa tutkinnon osissa painotetaan ammattitaitojen hallinnan ohella sosiaalisten ja työyhteisön toimintakulttuuriin liittyviä taitoja.

Tutkinnon suorittaneella on laajat perusvalmiudet alan vaihteleviin työtehtäviin. Hän pystyy näkemään työnsä osana suurempia tehtäväkokonaisuuksia ja pystyy ottamaan huomioon lähialojen ammattilaisten tehtävät omassa työssään. Hän selviytyy annetuista tehtävistä osin itsenäisesti ja osittain työryhmässä muiden ammattilaisten ohjauksessa. Hän tiedostaa omien työtehtävien tärkeyden ja tekee työnsä laatuvaatimusten mukaisesti. Hän ottaa vastuun omasta työstään ja osaa toimia yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa. Hän tuntee ammattinsa terveysriskit ja osaa ehkäistä niitä ennakolta. Hän osaa noudattaa työaikoja ja omaa sosiaalisia taitoja muita työntekijöitä kohtaan.

Perustutkinnon suorittaneella tulee olla pintakäsiteltävien materiaalien ja pinnoitettavien materiaalien tuntemus. Hänen on tiedettävä mitä vaaditaan käsiteltävältä pinnalta, millaisissa oloissa pintakäsittely voidaan suorittaa ja millaisia suojaustoimenpiteitä tarvitaan. Hänellä on oltava teknistä perusosaamista niin, että hän osaa käyttää työkaluja ja tehdä pintakäsittelylaitteiden pienimuotoisia huolto- ja korjaustöitä

Tutustu tarkemmin Pintakäsittelyalan perustutkinnon perusteisiin.

Sisältö

Sekä lattianpäällystäjillä että maalareilla

 • Aloitus jakso
 • Alkukartoitus ja henkilökohtaistamisasiakirjat
 • Työelämätiedot ja taidot

Lattianpäällystäjille pakollinen osa:

 • 4.2.1 Lattiapäällyksen perustyöt
 • sekä vähintään yksi osista 4.5.15 mattotyöt, 4.5.18 parkettityöt tai 4.5.21 lattialaatoitus

Maalareille pakolliset tutkinnon osat:

 • 4.1.1 Rakennusten korjausmaalaus
 • 4.1.2 Uudisrakennusmaalaus

Sekä lattianpäällystäjille että maalareille valinnaiset osat, joista valitaan 3–4:

 • 4.5.1–4.5.14–4.5.41
 • 4.5.42 Tutkinnon osa koulutusohjelman/osaamisalan pakollisista tutkinnon osista (4.1.1–4.4.1)
 • 4.5.43 Tutkinnon osat ammatillisista perustutkinnoista
 • 4.5.44 Tutkinnon osa ammattitutkinnosta
 • 4.5.45 Tutkinnon osa erikoisammattitutkinnosta
 • 4.7 Ammatillista osaamista yksilöllisesti syventävät tutkinnon osat (perustutkintoa laajentavat tutkinnon osat)
 • 4.7.1 Yritystoiminta
 • 4.7.2 Tutkinnon osa ammatillisista tutkinnoista (ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitutkinnot)

Kustannukset

Koulutus on osallistujille maksuton.

Peruutus

Koulutuksen toteutuminen edellyttää myönteistä rahoituspäätöstä Opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö(t)

Koulutuksen toteutus: kouluttaja Kari Holappa, p. 044 703 7759, kari.holappa(a)oakk.fi
Koulutuksen rahoitus: asiakkuuspäällikkö Eija Hämäläinen, p. 044 703 7899, eija.hamalainen(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle