Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto, sähköasentaja, oppisopimus, Oulu

Ajankohta

4.8.2017 – 30.8.2019.

Oppisopimukseen on jatkuva haku ja oppisopimus voidaan aloittaa työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvalla oppimisella. 

Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen myötä.

Pääsyvaatimukset

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan työnantajan ja työntekijän yhteisellä esityksellä.

Toteutustapa

Koulutus tapahtuu päivä-/monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua keskimäärin
2-4 päivää / kuukausi sekä työssä oppimista. Lähiopetuspäivät ovat yleensä perjantaisin.
Koulutuksen pääpaino on käytännön harjoittelussa, jota tehdään työsaleissa ja/tai työkohteissa.
Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opinto-ohjelman mukaisesti.

Tutustu tarkemmin aikuisten näyttötutkintoon:

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinto. Tutkinto tuottaa opiskelijalle tarvittavan perusosaamisen sähkö- ja automaatioalan asennus-, huolto- ja kunnossapitotehtäviin.

Sähkö- ja automaatiotekniikan perustutkinnon suorittaneella on monipuolinen ammattitaito ja hänellä on valmiudet sen jatkuvaan kehittämiseen. Hän on luotettava, laatutietoinen, oma-aloitteinen sekä asiakaspalvelu- ja yhteistyöhenkinen sekä toimii työelämän pelisääntöjen mukaan. Sähkö- ja automaatioalan ammattilainen tekee työnsä alan laatuvaatimusten mukaisesti sekä käsittelee laitteita ja materiaaleja huolellisesti sekä taloudellisesti. Hän osaa suunnitella työnsä piirustuksien ja työohjeiden avulla, osaa tehdä työhönsä liittyviä materiaali- ja työkustannuslaskelmia sekä hän osaa esitellä ja arvioida omaa työtään.

Tutustu tarkemmin tutkinnon perusteisiin.

Sisältö

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Sähkö- ja automaatiotekniikan perusosaaminen
  • Sähkö- ja automaatioasennukset
  • Sähkö- ja energiatekniikka

Kaikille valinnaiset tutkinnon osat:

  • Kiinteistöjen automaatio- ja tietojärjestelmät
  • Sähköverkostoasennukset (1–20kV)
  • Tutkinnon osa tai osia ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta.

Kustannukset

Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja opiskelijalle maksutonta lukuunottamatta Opetushallituksen perimää tutkintomaksua, jonka suuruus on 58 €.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija saa koulutuksen ajan joko työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15€/päivä, perhevustus 17€/päivä, majoituskorvaus 8€/päivä ja kilometrikorvaus 0,15€/km. Opiskelijalla on oikeus hakea opintososiaalisia etuuksia niiltä opiskelupäiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Etuudet ovat verottomia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan tapauskohtaisesti sopimusta solmittaessa.

Palkkatuki

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimussuhteeseen, työantaja voi hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Palkkatukihakemus tehdään Työ- ja elinkeinotoimistoon.
Työsopimusta ja oppisopimusta ei voida solmia ennen palkkatukipäätöksen saamista. Lisätietoa palkkatuesta täältä.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kysy lisää OAKK:n toimistosta, p. 08 558 47711.

Yhteyshenkilö(t)

Koulutuksen toteutus: koulutuspäällikkö Edvin Honkanen, p. 044 703 7895, edvin.honkanen(a)oakk.fi
Oppisopimus: yrityspalvelujohtaja Pekka Hämäläinen, p. 044 717 0056, pekka.hamalainen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen
Takaisin edelliselle sivulle