Sähköteollisuuden ammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättynyt

22.08.2014

Ajankohta

01.09.2014–21.03.2016

Pääsyvaatimukset

Vaatimuksena on peruskoulu tai vastaavat tiedot.

Työttömien on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyys-etuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Jos opintoja ei voida tukea työttömyysetuudella, voi silti olla mahdollisuus opiskella sivutoimisesti työttömyysetuutta menettämättä. Lisätietoa löydät: www.mol.fi.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna kahtena iltana viikossa (14 tuntia/vk) ja on kestoltaan noin 1,5 vuotta.

Sisältö

Koulutuksen tavoitteena on, että koulutuksen suorittanut henkilö pystyy toimimaan vastuullisissa sähköteknisen teollisuuden tehtävissä, joita voivat olla esimerkiksi sähkömoottoreiden, muuntajien ja generaattoreiden, sähkökojeistojen ja sähkön jakelutekniikkaan liittyvien laitteiden, sähköä käyttävien koneiden ja laitteiden, viestintävälineiden ja muiden vastaavanlaisten elektronisten tuotteiden sekä näiden tuotteiden komponenttien valmistus. Työssään hän vastaa esimerkiksi lopputuotteiden tai niiden osien valmistuksesta, kokoonpanosta, kytkennöistä, laadunvarmistuksesta, logistiikasta ja testaustehtävistä tai näiden yhdistelmistä.

Kustannukset

Koulutuksen opiskelijamaksu on 280 €. Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, joista opetushallitus perii tutkintomaksuna 58 €. Jos olet jo suorittanut jonkin sähköasentajan ammattitutkinnon osion ja maksanut tutkintomaksun, maksua ei tarvitse enää suorittaa, mikäli voit todistaa maksaneesi tutkintomaksun saman tutkinnon osalta.

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ilmoittautuu vähemmän kuin 16 opiskelijaa, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron suuruisella, verottomalla ammattitutkintostipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen kokotutkinnon. Edellytyksenä on mm., että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo hakumenettelyssä. Lisätiedot osoitteessa www.koulutusrahasto.fi

Yhteyshenkilö(t)

Kouluttaja Ari Kampman, p. 044 703 7748, ari.kampman(a)oakk.fi
Koulutuspäällikkö Tuomo Tornberg, p. 044 703 7822, tuomo.tornberg(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle