Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, oppisopimus, Oulu

Ajankohta

5.9.2017–30.8.2019.

Oppisopimukseen on jatkuva haku ja oppisopimus voidaan aloittaa työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvalla oppimisella.
Seuraava sosiaali- ja terveysalan perustutkintoon valmistava koulutus eli tietopuolinen opetus alkaa 5.9.2017.

Valmistavan koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaistamisen myötä.

Pääsyvaatimukset

Oppisopimuskoulutukseen hakeudutaan työnantajan ja työntekijän yhteisellä esityksellä.

Valmistavaan koulutukseen hakeutuvan tulee lisäksi täyttää Opetushallituksen määräyksen 39/011/2011 mainitut terveydentilan vaatimukset. SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään tarvittaessa rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Valmistavaan koulutukseen hakeutuvat osallistuvat psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jonka kesto on 1 päivä ja hinta 60 €. Koulutukseen hakeutuja maksaa soveltuvuusarvioinnin itse. Arvioinnin tulokset ovat voimassa 12 kuukautta.

Toteutustapa

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua n. 2–6 päivää kuukaudessa sekä työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa oppimista. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opiskelu-ohjelman mukaisesti. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan ilta-/päivä-/monimuoto-opiskeluna.

Tavoite

Valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) Opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Osaamisalana on mielenterveys ja päihdetyö.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja muodostuu viidestä tutkinnon osasta.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Hoito ja huolenpito
  • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

  • Mielenterveys- ja päihdetyö

Valinnainen tutkinnon osa

  • Määräytyy suoritettavan osaamisalan ja henkilökohtaisen opiskeluohjelman mukaan.

Tutkinnon perusteisiin voi tutustua osoitteessa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Tutustu aikuisten näyttötutkintoon:

Kustannukset

Koulutus on oppisopimuskoulutusta ja opiskelijalle maksuton lukuunottamatta Opetushallituksen perimää 58 €:n tutkintomaksua.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija saa koulutuksen ajan joko työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15 €/päivä, perhevustus 17 €/päivä, majoituskorvaus 8 €/päivä ja kilometrikorvaus 0,15 €/km. Opiskelijalla on oikeus hakea opintososiaalisia etuuksia niiltä opiskelupäiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Etuudet ovat verottomia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan tapauskohtaisesti sopimusta solmittaessa.

Palkkatuki

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimussuhteeseen, työantaja voi hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Palkkatukihakemus tehdään Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työsopimusta ja oppisopimusta ei voida solmia ennen palkkatukipäätöksen saamista. Lisätietoa palkkatuesta täältä.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n asiakaspalvelu neuvoo hakemuksen teossa, p. 08 558 47711.

Yhteyshenkilö

 Koulutuksen yhteyshenkilö: Pirkko Hyvärinen p. 044 7037709, pirkko.hyvarinen(a)oakk.fi

Oppisopimusviranomainen: Susanna Kauppinen, p. 044 703 7758, susanna.kauppinen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen
Takaisin edelliselle sivulle