Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), osaamisala lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

14.09.2014

Ajankohta

13.10.2014–31.12.2016. Koulutuksen lopullinen kesto määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaan.

Pääsyvaatimukset

Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Koulutus on suunnattu vain 20–29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mol.fi.

Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen suunnitelman mukaisesti. Koulutuksen lähipäivät voidaan työnantajien ja opiskelijoiden toiveesta ja henkilökohtaistamisesta riippuen toteuttaa päivä- tai iltakoulutuksena.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja (osaamisala lasten ja nuorten hoito ja kasvatus), valmistavan koulutuksen sekä koulutukseen liittyvät pakollisten tutkinnon osien että valinnaisen tutkinnon osan näyttötutkinnot opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman mukaan.

Tutkinnon suorittaneilla on valmiudet työskennellä sosiaali- ja terveysalan hoito-, huolenpito- ja kasvatustehtävissä sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä. Tavoitteena on lisäksi parantaa opiskelijoiden tietoutta yrittäjyydestä yhtenä työllistymisen muotona.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja muodostuu viidestä tutkinnon osasta.

Kaikille pakolliset tutkinnon osat:

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Hoito ja huolenpito
  • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Valinnainen tutkinnon osa

  • Lasten ja nuorten mielenterveyden edistäminen

Kustannukset

Koulutus on maksuton nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Sari Anttila, p. 044 703 7720, sari.anttila(a)oakk.fi
Kouluttaja Pirjo Pokkinen, p. 044 703 7798, pirjo.pokkinen(a)oakk.fi

Takaisin edelliselle sivulle