Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto (lähihoitaja), sairaanhoito ja huolenpito, Oulu

Hakuaika päättynyt

20.10.2017

Ajankohta

20.11.2017–31.12.2019

Hae koulutukseen

Kohderyhmä

Tutkinto on suunnattu työssäkäyville sekä työttömille sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta kiinnostuneille hakijoille.

Pääsyvaatimukset

Tutkintoon hakeutuvan tulee täyttää tutkintokohtaiset terveydentila- ja toimintakykyvaatimukset. Opetushallituksen määräyksen (28/011/2015) SORA-säädökset velvoittavat opiskelijaa antamaan koulutuksen ja tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa, toimintakykyynsä ja aiemman opiskeluoikeutensa peruuttamiseen liittyen sekä esittämään rikosrekisteriotteen ennen koulutukseen liittyvän työssä oppimisen aloittamista. Lue lisää opiskelijaksi soveltumisesta.

Koulutukseen hakeutuvat osallistuvat psykologiseen soveltuvuusarviointiin, jonka kesto on 1 päivä ja hinta 60 €. Koulutukseen hakeutuja maksaa soveltuvuusarvioinnin itse. Arvioinnin tulokset ovat voimassa 12 kuukautta.

Toteutustapa

Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opiskelusuunnitelman mukaisesti. Koulutuksen lähipäivät toteutetaan ilta- ja osittain päiväkoulutuksena. Lähiopetuspäivät pidetään osoitteessa Kotkantie 3.

Ryhmäkoko

15

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) Opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden mukaisesti.

Osaamisalana on ensisijaisesti Sairaahoito- ja huolenpito. Mahdollisesti muina osaamisaloina voimme tarjota seuraavia osaamisaloja:  Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus, Mielenterveys- ja päihdetyö, Vammaistyö ja Vanhustyö

Tutkinnon suorittaneella on valmiudet työskennellä lähihoitajan työtehtävissä eri sosiaali- ja terveysalan toimintaympäristöissä nimikesuojattuna terveydenhuollon ammattihenkilönä.

Sisältö

Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, muodostuu viidestä tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat

  • Kasvun tukeminen ja ohjaus
  • Hoito ja huolenpito
  • Kuntoutumisen tukeminen

Osaamisala

  • Sairaanhoito ja huolenpito

Valinnainen tutkinnon osa

  • Vanhusten kotihoito ja huolenpito

Tutkinnon perusteisiin voit tutustua tästä.

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Koulutus on osallistujille maksuton lukuun ottamatta Opetushallituksen perimää 58 €:n tutkintomaksua.

Opintojen rahoitus

Jos olet töissä, sinulle tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma, joka mahdollistaa opiskelun työn ohessa.

Työttömien, 25-vuotta täyttäneiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.te-palvelut.fi.

Jos olet työtön 20–24 -vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ota yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa. Lisätiedot osoitteessa www.koulutusrahasto.fi.

Yhteyshenkilöt

Koulutuksen toteutus tutkintovastaava Sirkku Mäkivuoti, p. 044 703 7795, sirkku.makivuoti(a)oakk.fi
Koulutuspäällikkö Tuija Huovinen, p. 044 703 7773, tuija.huovinen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen

Takaisin edelliselle sivulle