Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja, osaamisala: lasten- ja nuorten hoito ja kasvatus, oppisopimus, Oulu

Ajankohta

12.09.2017 – 22.06.2018

Oppisopimukseen on jatkuva haku ja oppisopimus voidaan aloittaa työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvalla oppimisella.
Seuraava lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisalan suorittamiseen valmistava koulutus eli tietopuolinen opetus alkaa 12.9.2017.

Pääsyvaatimukset

Koulutus on tarkoitettu jo sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon (lähihoitaja) suorittaneille tai henkilöille, jotka ovat suorittaneet hyväksytysti sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, tutkinnon pakolliset osat ja työskentelevät soveltuvassa työympäristössä lasten ja nuorten parissa.

Koulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena, johon hakeudutaan työnantajan ja työntekijän yhteisellä esityksellä.
Psykologin tekemän soveltuvuusarvioinnin tarve arvioidaan yhdessä työnantajan, hakijan ja oppisopimusviranomaisen kanssa. Soveltuvuusarvioinnin hinta on 60 euroa ja kesto 1 työpäivä.

Toteutustapa

Valmistavaan koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua n. 2-4 päivää kuukaudessa sekä työpaikalla käytännön työtehtävissä tapahtuvaa oppimista.
Koulutuksen lähipäivät toteutetaan ilta/monimuotona. Lähiopetus pidetään osoitteessa Kotkantie 3. Tutkinto suoritetaan henkilökohtaisen opiskelu-ohjelman mukaisesti.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, lasten ja nuorten hoito ja kasvatus -osaamisalan.

Osaamisalan suoritettuaan opiskelijalla on valmiudet työskennellä lasten ja nuorten parissa erilaisissa toimintaympäristöissä moniammatillisessa yhteistyössä. Lisäksi hän voi suunnitella, toteuttaa ja arvioida lasten ja nuorten hoitoon ja kasvatukseen liittyviä toimenpiteitä yhdessä lasten ja nuorten sekä heidän perheidensä ja muiden asiantuntijoiden kanssa.

Sisältö

Näyttötutkinnossa ammattitaito osoitetaan käytännön työssä. Näyttötutkinnon arviointi toteutetaan kolmikantaisena eli arvioijina toimivat työnantajan, työntekijöiden ja koulutuksen edustajat. Valtakunnallinen tutkintotoimikunta antaa todistuksen tutkinnon osan suorittamisesta.

Osaamisala:

  • Lasten ja nuorten hoito ja kasvatus

Tutkinnon perusteisiin voi tutustua osoitteessa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto, lähihoitaja.

Kustannukset

Koulutus on opiskelijalle maksuton lukuunottamatta Opetushallituksen perimää 58 €:n tutkintomaksua.

Opiskelijan opintososiaaliset etuudet

Oppisopimusopiskelija saa koulutuksen ajan joko työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai opintososiaalisia etuuksia. Opintososiaalisia etuuksia ovat päiväraha 15€/päivä, perhevustus 17€/päivä, majoituskorvaus 8€/päivä ja kilometrikorvaus 0,15€/km. Opiskelijalla on oikeus hakea opintososiaalisia etuuksia niiltä opiskelupäiviltä, joilta työnantaja ei maksa palkkaa. Etuudet ovat verottomia.

Työnantajan koulutuskorvaus

Työnantaja saa oppisopimusopiskelijasta koulutuskorvausta, jonka määrä sovitaan tapauskohtaisesti sopimusta solmittaessa.

Palkkatuki

Jos työnantaja palkkaa työttömän työnhakijan oppisopimussuhteeseen, työantaja voi hakea palkkatukea oppisopimuskoulutuksen ajaksi. Palkkatukihakemus tehdään Työ- ja elinkeinotoimistoon. Työsopimusta ja oppisopimusta ei voida solmia ennen palkkatukipäätöksen saamista. Lisätietoa palkkatuesta täältä.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n asiakaspalvelu neuvoo stipendin hakemisessa, p. 08 558 47711.

Yhteyshenkilö(t)

Oppisopimusviranomainen ja -yhteyshenkilö: Susanna Kauppinen, p. 044 703 7758, susanna.kauppinen(a)oakk.fi

Hae koulutukseen
Takaisin edelliselle sivulle