Sosiaali- ja terveysalan perustutkinto maahanmuuttajille

Hakuaika päättynyt

04.03.2014

Ajankohta

31.03.2014, kesto 450 pv

Hakuaika päättyy

04.03.2014

Kuvaus

Vanhustyön koulutusohjelma. KOULUTUSINFO 27.2.2014 KLO 14.30-15.30 Oulun Osaamiskeskus/ Kotkantie 3, Luentosali. Koulutuksen kohderyhmänä ovat sosiaali- ja terveysalasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat TE-toimiston asiakkaat. Koulutukseen valittavien opiskelijoiden suomen kielen taitotason tulee olla vähintään A2-B1.

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti sähköisellä hakemuksella osoitteessa http://www.mol.fi/koulutukset tai työ- ja elinkeinotoimistosta saatavalla lomakkeella.

Lisätiedot

– Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut- kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

— Koulutukseen hakijoille (haastatteluun kutsuttaville) järjestetään soveltuvuusarviointi. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan hakijoiden opiskeluedellytyksiä, paineensietokykyä ja oppimiskapasiteettia (kyky-, nopeus- ja tarkkuustehtävät). Lisäksi arviointiin sisältyy persoonallisuustestejä sekä psykologin haastattelu.

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Perustutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon, lähihoitaja, valmistavan koulutuksen sekä koulutukseen liittyvät pakollisn tutkinnon osan Vanhustyön osaamisalan ja valinnaisen tutkinnon osan näytöt Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman mukaan.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

A. Yhteiset tutkinnon osat:

-Kasvun tukeminen ja ohjaus

-Hoito ja huolenpito

-Kuntoutumisen tukeminen

B. Osaamisala:

-Vanhustyö

C.-Valinnainen tutkinnon osa:

– esim. Vanhusten kotihoito ja huolenpito

*koulutukseen sisältyy:

-Validaatiokoulutus vanhuksen kohtaamiseen

-EA1- ja EA2- koulutukset, Hygieniapassi

-koulutukseen sisältyy hoiva-alan suomen kielen ja ammattisanaston opetusta

-Aikuinen oppijana ja Työnhakuvalmennus integroituna muuhun opetukseen

-Koulutuksen kesto on yhteensä 3150 h, josta lähiopetusta 1652 h, etäopetusta 413 h ja työssäoppimista 1085 h.

Huom! Valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Yhteyshenkilö/Oulun Osaamiskeskus Oy: Ritva Fossi, 044-7037799 (etunimi.sukunimi@oakk.fi).

-Tietoja työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa puhelinnumerosta 0295 020 702. Koulutushakemuksesi tilannetta voit seurata myös Internetissä: www.mol.fi/sahkoinenasiointi > koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

20

Takaisin edelliselle sivulle