Työpaikkasuomi -koulutus

Ajankohta

Koulutuksen aika ja paikka sovittavissa asiakkaan toiveen mukaisesti. Koulutuksen kesto 30, 60, 90 tai 120 tuntia.

Kohderyhmä

Koulutus on suunnattu yritysten ulkomaisille työntekijöille tai Suomessa toimiville ulkomaalaisille yrittäjille.

Tavoite

Koulutuksen tavoitteena on antaa valmiuksia selviytyä ja onnistua suomen kielellä työssä ja työpaikan viestintätilanteissa ja sen kautta edistää osallistujan integroitumista työpaikkaansa ja Suomeen.

Sisältö

Koulutus alkaa alkukartoituksella, jonka perusteella osallistujille asetetaan henkilökohtaiset tavoitteet ja heidät jaetaan sopiviin ryhmiin. Koulutuksessa keskeisenä osana on työpaikan autenttiset viestintämateriaalit ja tilanteet. Koulutukseen sisältyy lähiopetusta, itsenäistä opiskelua, verkko-opetusta, palautteita, itsearviointia ja arviointia.

Hyödyt

Osallistujan suulliset ja kirjalliset viestintätaidot kehittyvät. Osallistuja hallitsee ammattisanaston paremmin ja integroituu työpaikkaan ja Suomeen.

Tutustu Työpaikkasuomi -koulutukseen, videon tuotanto: Matti Möttönen.
Videon salasana: oakk.

Hinta

Työnantaja maksaa 30–50 % koulutuksen kokonaishinnasta. Jäljelle jäävän osuuden maksaa Työvoiman liikkuvuus Euroopassa -hanke, jota rahoittavat Euroopan sosiaali­rahasto ja Etelä-Savon ELY-keskus. Hanketta hallinnoi Pohjois-Karjalan ELY-keskus.

Lisätiedot

Koulutuksen rahoitus:
Tuija Pahnila, projektiasiantuntija, puh. 0295 026 049 tuija.pahnila(a)ely-keskus.fi

Koulutuksen toteutus:
Sanna Matikainen, toimialajohtaja, sanna.matikainen(a)oakk.fi tai p. 044 703 7796.

Työpaikkasuomi_esite_TE-palvelut

Ryhmät

Järjestämme koulutuksia myös ryhmille, pyydä tarjous:
Jätä tarjouspyyntö

Takaisin edelliselle sivulle