Välinehuoltajan ammattitutkinto

Hakuaika päättynyt

07.04.2014

Ajankohta

5.5.2014-29.5.2015.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa joustavasti ja työelämälähtöisesti. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmat opiskelusuoritukset ja työkokemus. Koulutuksen pituus määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Pääsyvaatimukset

Pääsyvaatimuksena koulutukseen on peruskoulun päättötodistus ja soveltuvuus alalle. Eduksi katsotaan kokemus alalta.

HUOM! Koulutukseen on varattu kiintiöpaikkoja 20-29-vuotiaille, joilla ei ole peruskoulun jälkeistä tutkintoa. Tämä koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja se on osa nuorten yhteiskuntatakuuta.

Työttömien on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Lisätietoa löydät: www.mol.fi.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa välinehuoltajan ammattitutkinto. Välinehuoltaja huoltaa, valmistaa ja steriloi terveydenhuollossa tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä ja varmistaa, että ne täyttävät kunnon, puhtauden, aseptiikan ja laadun osalta asetetut vaatimukset.

Sisältö

Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen
  • välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkaamispalveluiden tuottaminen
  • välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen
  • tutkinnon osa välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset

Koulutusmaksu on 350€ ja tutkintomaksu 58€.  Nuorten aikuisten osaamisohjelmassa (20-29-vuotiaat ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa) opiskelijat saavat koulutuksen puoleen hintaan.

Peruutus

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, osallistumismaksu on maksettava.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluesa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Pirkko Hyvärinen, p. 044 703 7795, pirkko.hyvarinen(a)oakk.fi.

Takaisin edelliselle sivulle