Välinehuoltajan ammattitutkinto, Oulu (NAO)

Hakuaika päättynyt

25.08.2014

Ajankohta

1.9.2014–30.6.2015.

Toteutustapa

Koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna. Koulutukseen sisältyy lähi- ja etäopiskelua sekä työssä oppimista. Koulutus toteutetaan yhteistyössä työelämän kanssa joustavasti ja työelämälähtöisesti. Jokaiselle tutkinnon suorittajalle laaditaan henkilökohtainen opiskelusuunnitelma, jossa huomioidaan aikaisemmat opiskelusuoritukset ja työkokemus. Koulutuksen pituus määräytyy henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti.

Pääsyvaatimukset

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla 20–29-vuotias ja peruskoulun suorittanut. Koulutukseen hakeutuvalla ei saa olla ylioppilastutkintoa tai mitään muuta toisen asteen ammatillista perus-, ammatti-, tai erikoisammattitutkintoa suoritettuna, sen sijaan tutkinnon osia saa olla suoritettuna. Koulutus kuuluu nuorten aikuisten osaamisohjelmaan ja on osa nuorten yhteiskuntatakuuta. Koulutukseen valitaan vain edellä mainitut pääsyvaatimukset täyttäviä hakijoita.

Työttömien, 25–29-vuotiaiden on mahdollista opiskella omaehtoisessa koulutuksessa työttömyysetuudella, mikäli koulutus on päätoimista. Ota yhteyttä lähimpään työ- ja elinkeinotoimistoon ennen koulutukseen hakeutumista. Lisätietoja löydät osoitteesta www.mol.fi.

Jos olet työtön ja 20–24-vuotias, voit rahoittaa opintosi opintotuella, asumislisällä ja/tai opintolainalla. Ole yhteydessä Kelaan ja varmista oikeutesi näihin etuuksiin ennen koulutukseen hakeutumista.

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa välinehuoltajan ammattitutkinto. Välinehuoltaja huoltaa, valmistaa ja steriloi terveydenhuollossa tarvittavaa tutkimus- ja hoitovälineistöä ja varmistaa, että ne täyttävät kunnon, puhtauden, aseptiikan ja laadun osalta asetetut vaatimukset.

Sisältö

Tutkinto koostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä puhdistamis- ja desinfektiopalveluiden tuottaminen
  • välineistön kuivaaminen, tarkastaminen, pakkaaminen ja pakkaamispalveluiden tuottaminen
  • välineistön sterilointi ja sterilointipalveluiden tuottaminen

Valinnaiset tutkinnon osat:

  • suun terveydenhoidon välineistön puhdistaminen ja desinfektio sekä teroituspalveluiden tuottaminen
  • tutkinnon osa välinehuoltajan erikoisammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa ammatillisesta perustutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta ammattitutkinnosta
  • tutkinnon osa muusta erikoisammattitutkinnosta

Kustannukset

Koulutus on maksuton nuorten yhteiskuntatakuun piiriin kuuluville.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei ilmoittaudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluesa tutkinnon suorittamisesta. OAKK:n toimisto neuvoo tässäkin asiassa.

Yhteyshenkilö

Kouluttaja Pirkko Hyvärinen, p. 044 703 7795, pirkko.hyvarinen(a)oakk.fi.

Takaisin edelliselle sivulle