Vanhus- ja vammaispalvelujen avustavat tehtävät -koulutus

Hakuaika päättynyt

30.05.2014

Ajankohta

24.02.2014, kesto 200 pv /9,5 kk

Kuvaus

** Tilanne 8.5.2014 Koulutuksessa on 2 vapaata opiskelijapaikkaa. Koulutukseen voidaan valita henkilö, jolla on aiemmin suoritettuna tutkinnon osa "Avustamis- ja asiointipalvelut". **

Kohderyhmä/pääsyvaatimukset: Työttömät tai työttömyysuhanalaiset alasta kiinnostuneet ja alalle soveltuvat, työnhakijat.

Lisätiedot

Koulutukseen haetaan SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi/ >asioi verkossa > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

Virallisen työ- ja elinkeinohallinnon hakemuslomakkeen lisäksi hakijan tulee lähettää kouluttajalle CV sähköpostiosoitteeseen asiakaspalvelu@oakk.fi koulutuksen hakuaikana. Sähköpostin otsikko-kenttään tulee merkitä "Avustavat tehtävät koulutus".

Koulutukseen hakijoille järjestetään soveltuvuustesti. Soveltuvuustestissä arvioidaan hakijoiden opiskeluedellytyksiä ja oppimiskapasiteettia. Lisäksi hakijoille järjestetään neljä erilaista persoonallisuustestiä. Testiin kuuluu myös psykologin haastattelu.

— Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut-kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

TAVOITE: Koulutuksen tavoitteena on varmistaa riittävä osaaminen toimia avustavissa tehtävissä ja antaa valmiudet suorittaa mainitut tutkinnon osat. Tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, lähihoitaja- "Kasvun tukeminen ja ohjaus" sekä "Kuntoutumisen tukeminen" tutkinnon osien valmistavan koulutuksen sekä tutkinnon osion näytöt Opetushallituksen laatimien tutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman mukaan. Lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisena tutkinnon osana "Avustamis- ja asiointipalvelut", joka on osa kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta. Tutkinnon osan suorittaminen sisältää valmistavan koulutuksen ja näyttötutkinnon, joka arvioidaan valtakunnallisten kriteereiden mukaan. Koulutuksen suorittaneilla on valmiudet työskennellä lapsiperheissä ja vanhus- ja vammaistyössä sekä laitoksessa että kotona sekä itsenäisesti että moniammatillisen työryhmän jäsenenä.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

1. Kasvun tukeminen ja ohjaus

– äidinkieli

– tietotekniikka

– oppimaan oppiminen ja ammatillinen kasvu

– ammattietiikka

– sosiaali- ja terveysalan palvelujärjestelmä

– kehityspsykologia

– suunnitelmallinen ja tavoitteellinen hoito- ja kasvatustyö

– kasvun tukeminen ja ohjaus

– ravitsemus

– ammatillinen vuorovaikutus, työturvallisuus ja työhyvinvointi

– työssäoppiminen ja tutkintosuoritus

2. Kuntoutumisen tukeminen

– kuntoutus sosiaali- ja terveydenhuollossa

– eri kuntoutujaryhmien kuntoutus

– työssäoppiminen ja tutkintosuoritus

3. Avustamis- ja asiointipalvelut

– asiakkaan kodissa toimiminen

– asiakkaan avustaminen kotona

– asiakkaan avustaminen kodin ulkopuolella

– asiakkaan puolesta asiointi

– turvallisuus, taloudellisuus ja ergonomia avustamis- ja asioimistehtävissä

– ensiapu 1

– työnhakuvalmennus

– työssoppiminen ja tutkintosuoritus

Opiskelijat suorittavat näytteenottokoulutuksen, hygieniapassin ja EA I -kurssin.

Koulutuksen kesto 200 pv, josta lähiopetusta 609 h, etäopetusta 266 h ja työssäoppimista 525 h (75 pv).

Työssäoppimispaikat hankitaan yhteistyössä kouluttajan ja opiskelijan kanssa. Työssäoppimispaikan valinnassa otetaan huomioon kyseisen tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset, opiskelijan aikaisemmat työkokemukset sekä henkilökohtaiset oppimistavoitteet työssäoppimisjaksolle. Valintaa ohjaa myös opiskelijan työllistymiseen tähtäävä suunnitelma.

Huom, valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

— Yhteyshenkilö/Oulun Osaamiskeskus Oy: Aila Määttä (etunimi.sukunimi@oakk.fi).

Koulutushakemuksesi tilannetta voi seurata myös internetissä: www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa >Koulutushakemusteni tilanne. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Koulutuspaikan osoite

Lukiontie 4, Pudasjärvi

Koulutuspaikkoja

16

Takaisin edelliselle sivulle