Vanhus- ja vammaispalvelun avustavat tehtävät maahanmuuttajille, hoiva-avustaja

Hakuaika päättynyt

30.05.2014

Ajankohta

12.05.2014, kesto 230pv

Kuvaus

HUOM! Tilanne 8.5.2014 Koulutuksessa on vapaana 3 opiskelijapaikkaa.

Koulutuksen kohderyhmänä ovat TE-toimiston asiakkaat, jotka soveltuvat sosiaali- ja terveysalan koulutukseen ja hoiva-avustajan tehtäviin. Koulutukseen valittavien opiskelijoiden suomen kielen taitotason tulee olla vähintään A2-B1.

Koulutukseen hakeudutaan ensisijaisesti SÄHKÖISELLÄ HAKEMUKSELLA, osoitteessa www.te-palvelut.fi > haussa oleva työvoimakoulutus tai TE-toimistosta saatavalla lomakkeella.

Lisätiedot

– Hakijat valitaan haastatteluun hakemusten perusteella, joten täytä hakemus huolellisesti. Selvitä hakemuksen Omat perustelut- kohdassa erityisesti, miksi olet kiinnostunut tästä koulutuksesta/miksi haet juuri tähän koulutukseen.

– Koulutukseen hakijoille (haastatteluun kutsuttaville) järjestetään soveltuvuusarviointi. Soveltuvuusarvioinnissa arvioidaan hakijoiden opiskeluedellytyksiä, paineensietokykyä ja oppimiskapasiteettia (kyky-, nopeus- ja tarkkuustehtävät). Lisäksi arviointiin sisältyy persoonallisuustestejä sekä psykologin haastattelu.

KOULUTUKSEN TAVOITE:

Perustutkintoon valmistavan koulutuksen tavoitteena on, että opiskelija suorittaa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta, lähihoitaja, "Kasvun tukeminen ja ohjaus" sekä "Kuntoutumisen tukeminen" tutkinnon osien valmistavan koulutuksen sekä tutkinnon osion tutkintosuoritukset Opetushallituksen vahvistamien tutkinnon perusteiden pohjalta laaditun opetussuunnitelman mukaan. Lisäksi opiskelija suorittaa valinnaisena tutkinnon osana esimerkiksi "Asiointi- ja avustamispalveluiden tuottaminen", joka on osa kotityöpalvelujen ammattitutkinnosta.

KOULUTUKSEN SISÄLTÖ:

*Kaksi tutkinnonosaa Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnosta:

-Kasvun tukeminen ja ohjaus

-Kuntoutumisen tukeminen

*Yksi valinnainen tutkinnon osa, esim.

-Avustamis- ja asiointipalveluiden tuottaminen Kotityöpalvelun ammattitutkinnosta

*SosTer-turvakorttikouluuts, Validaatiokoulutus vanhuksen arvostavaan kohtaamiseen, EA1, Hygieniapassi ja työnhakuvalmennus sisältyvät koulutukseen

*koulutukseen sisältyy hoiva-alan suomen kielen ja ammattisanaston opetusta

-Koulutuksen kesto on yhteensä 1610 h, josta lähiopetusta 789 h, etäopetusta 210 h ja työssäoppimista 602 h.

Huom! Valintatiedot lähetetään vain postitse. Oppilaitoksella ei ole opiskelija-asuntolaa.

Oulun Osaamiskeskus Oy on Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy:n tytäryhtiö.

Yhteyshenkilö/Oulun Osaamiskeskus Oy: Ritva Fossi, 044-7037799 (etunimi.sukunimi@oakk.fi).

Koulutushakemuksesi tilannetta voi seurata myös internetissä: www.te-palvelut.fi > Asioi verkossa >työvoimakoulutus. Palvelun käyttö edellyttää verkkopankkitunnuksia tai sirullista henkilökorttia.

TIETOA työvoimakoulutuksista ja koulutuksen aikana maksettavista taloudellisista etuuksista saa valtakunnallisesta koulutusneuvonnan puhelinpalvelusta 0295 020 702 tai sähköpostilla koulutusneuvonta@te-toimisto.fi

Koulutuspaikan osoite

Kotkantie 3, Oulu

Koulutuspaikkoja

20

Takaisin edelliselle sivulle