Vanhustyön erikoisammattitutkinto, Oulu

Hakuaika päättyy

22.08.2017

Ajankohta

5.9.2017 – 17.12.2018

Kohderyhmä

Tutkinto on tarkoitettu vanhustyön ammattilaisille, jotka haluavat kehittää itseään ja osaamistaan monipuolisesti vanhustyön eri osaamisalueilla.

Hakeutujan tulee täyttää Opetushallituksen määräyksen 28/011/2015 mainitut terveydentilan vaatimukset. SORA-säädökset velvoittavat tutkinnon suorittajaa antamaan tutkinnon järjestäjälle tietoja muun muassa terveydentilaansa ja tomintakykyynsä liittyen.

Ryhmäkoko

16

Tavoite

Tavoitteena on suorittaa Vanhustyön erikoisammattitutkinto. Tutustu tutkinnon perusteisiin tästä. Tutkinnon  suorittaa myös ilman valmistavaa koulutusta, mikäli tutkinnon suorittajalla on riittävä ammattitaito

Toteutustapa

Näyttötutkintoon valmistava koulutus toteutetaan monimuoto-opiskeluna, joka sisältää lähi- ja etäopiskelua sekä ohjattua työssä oppimista. Lähiopetus toteutetaan iltaopiskeluna klo 16.45 – 20.15 kahtena iltana kuukaudessa maanantaisin.

Sisältö

Vanhustyön erikoisammattitutkinto muodostuu kolmesta pakollisesta tutkinnon osasta ja yhdestä valinnaisesta tutkinnon osasta.

Pakolliset tutkinnon osat:

  • Vanhustyössä vastuuhenkilönä toimiminen
  • Asiakaspalveluverkostossa toimiminen
  • Ikääntyneen ihmisen terveyden ja toimintakyvyn tukeminen

Valinnainen tutkinnon osa:

  • Muistioireisen ikääntyneen ihmisen tukeminen

Tutustu näyttötutkintoon

Kustannukset

Opiskelijamaksu on 350 €. Tutkinto suoritetaan tutkintotilaisuuksissa, joista Opetushallitus perii tutkintomaksuna yht. 58 €.

Mikäli opiskelija keskeyttää koulutuksen kolmen viikon jälkeen koulutuksen alkamisesta, on osallistumismaksu kuitenkin maksettava.

Koulutusta rahoittaa myös Opetus- ja kulttuuriministeriö.

Peruutus

Mikäli koulutukseen ei hakeudu riittävästi opiskelijoita, pidätämme oikeuden peruuttaa koulutus tai siirtää se toiseen ajankohtaan.

Muuta

Koulutusrahasto palkitsee 390 euron verottomalla stipendillä alle 64-vuotiaat aikuiset, jotka ovat suorittaneet hyväksyttävästi näyttötutkintojärjestelmän mukaisen koko tutkinnon. Edellytyksenä on muun muassa, että hakija on ennen tutkinnon suorittamista ollut työ- tai virkasuhteessa suomalaiseen työnantajaan vähintään viisi vuotta. Rahaa on haettava viimeistään vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta.

Yhteyshenkilöt

Kouluttaja Pirkko Hyvärinen, p. 044 703 7709, pirkko.hyvarinen(a)oakk.fi
Kouluttaja Sirkku Mäkivuoti, p. 044 703 7795, sirkku.makivuoti(a)oakk.fi

Hae koulutukseen tästä

Takaisin edelliselle sivulle