Yksilöllisiä oppimispolkuja aikuisille ja työyhteisöille

Vuosittain tuhansia aikuisia päivittää meillä osaamistaan työelämän tarpeita vastaavaksi. Tutkintotavoitteisen koulutuksen lisäksi tarjoamme lyhytkestoista täydennyskoulutusta sekä erilaisia palveluja työyhteisöille. Järjestämme koulutusta erilaisissa elämäntilanteissa oleville aikuisille ja käytämme monipuolisia opetusmenetelmiä niin oppilaitoksen tiloissa, työpaikoilla kuin verkossakin.

Ammatillista aikuiskoulutusta toteuttaa kanssamme laaja yhteistyöverkosto. Toimimme tiiviissä yhteistyössä sekä opetus- ja kulttuuri- että työ- ja elinkeinoministeriön, opetushallituksen, ELY-keskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen, alueen työyhteisöjen, muiden oppilaitosten sekä eri järjestöjen kanssa.

Organisaatiotarina

Organisaatiossamme avainsanoja ovat tuotteistaminen, osaaminen ja asiakastarpeista lähtevät palvelut. Organisaatiokuvassamme haluamme havainnollistaa toimintaa, joka ylittää sisäiset tiimirajat, emme hierarkiaa.

OAKK:n vakaan toiminnan pohjan luo kivijalkamme, johon kuuluu johtaminen: yhtiökokous ja hallitus, toimitusjohtaja, johtoryhmä ja koordinaatioryhmä.

Työelämä ja ammatit uudistuvat – niin mekin. OAKK:n päivittäistä koulutus- ja tutkintotoimintaa johdamme jatkossa toimialajohtamisen lähtökohdista. Toimialajohtamisella haluamme varmistaa kokonaisuuden kehittämisen ja yhtenäisen strategian mukaisen toiminnan tiimeissä. Tiimit esimiehineen vastaavat operatiivisesta toiminnasta ja sen kehittämisestä, jossa tuotteistus ja osaamisen johtaminen ovat avainasemassa. Asiantuntijaorganisaatiossa on luontevaa jakaa vastuuta kaikille. Erityisesti haluamme nyt nostaa esille tuotteistamisen, mikä tulee näkymään lukuisina tuotevastaavina tiimeissä. Tutkintovastaavien roolia on tarkennettu jo aiemmin, ja toimintaa tullaan kehittämään myös jatkossa.

Toimintamme laadun takaa myös toimialojemme ja palvelujemme saumaton yhteistyö. Meidän kaikkien tavoitteena on palvella asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Tarkoituksena on tarjota OAKK:n asiakkaalle kokonaisuutena onnistunut asiakkuus niin, että hän haluaa palata meille uudestaan ja suosittelee meitä muillekin. Asiakas – opiskelija, yritys tai kuka vain saattaa astua OAKK:n ovesta sisään hieman epätietoisin ilmein, mutta ulos tullessaan kasvot loistavat tyytyväisenä – osaamista ja elämystä rikkaampana!

Missio, visio ja arvot

Missio
Tänään rakennamme huomisen osaamista.

Visio
OAKK on halutuin osaamisen asiantuntija.

Arvot
Asiakasläheisyys – Onnistumme yhdessä
Avoimuus – Jaamme yhteiseksi hyväksi
Oikeudenmukaisuus – Edistämme tasa-arvoa ja hyvinvointia
Tavoitteellisuus – Sitoudumme päämääriin
Vastuullisuus – Toimimme laadukkaasti