Haastatteluvideot

Yhteistyö

Yhteistyö oli yksi projektissa esille nousseista toimivista käytänteistä. Yhteistyöllä joskus hankalastikin tavoitettavien, ohjaustarpeita omaavien nuorten aikuisten tavoittaminen onnistui paremmin. TE-toimiston lisäksi projektiin ohjautui asiakkaita työpajojen ja etsivän nuorisotyön kautta. Myös oppilaitoksista ohjautui asiakkaita projektin tarjoamaan uraohjaukseen. Projekti teki myös aktiivista tiedottamista erilaisissa nuorten tapahtumissa, oppilaitoksissa, TE-toimistossa sekä sosiaalisessa mediassa. Myös näiden väylien kautta asiakaskunta löysi projektin.

Haastatteluvideoilla yhteistyökumppanimme kertovat projektin kanssa tekemästään yhteistyöstä sekä kokemuksistaan ja arvioistaan projektin vaikuttavuudesta. Vaikuttavuuden tutkiminen on vaikeaa, koska usein uraohjauksen varsinaiset mahdolliset vaikutukset näkyvät vasta pidemmän aikajakson jälkeen. Helposti havaittavina välittöminä vaikutuksia voidaan pitää ohjausasiakkaiden sijoittumista työelämään tai opiskelemaan. Myös yhteistyötahojen havainnot yhteistyön myötä lisääntyneestä omasta ohjaus- ja työnhakuvalmennusosaamisesta sekä mm. aikuiskoulutusvaihtoehtojen tietoisuudesta voidaan pitää projektin vaikuttavuuteen kuuluvana asiana. Yhteistyön myötä projektin hyvät käytänteet levisivät toiminnan kautta olemassa olevien ohjauspalveluiden pariin.