OMAPOLKU-projektin toimintakertomus 2012-2014

Oulun Aikuiskoulutuskeskuksen toteuttama Omapolku-projekti tarjosi uraohjausta Oulun seudulla, Iissä ja Utajärvellä asuville nuorisotakuun piiriin kuuluville nuorille aikuisille vuosina 2012-2014. Sähköisessä toimintakertomuksessa esitellään projektin toimintaa, tuloksia ja hyviä käytänteitä sekä tarkastellaan vaikutuksia. Sähköinen julkaisu sisältää kirjoitetun tekstin lisäksi videomateriaalia ja kuvallisia haastatteluita.

Tervetuloa tutustumaan!

graffiti