Polkuja – haastattelut

Esimerkkeinä Omapolku-projektin ohjaustoiminnan vaikutuksista yksilöllisiin urapolkuihin esittelemme viisi erilaista urapolkua.

Polkuja