Mukana miljoonabisneksessä

Projektipaallikko_Maria_MannermaaOmapolku-projektin parissa työskentely on ollut antoisaa ja monella tapaa palkitsevaa. Omakohtaisesti olen pitänyt projektissa erityisesti siitä, että projektin tekemä hanketyö on keskittynyt käytännön toimintaan. Olemme pystyneet projektin aikana tarjoamaan yli kahdelle sadalle toiminta-alueen nuorelle aikuiselle heidän tarpeisiinsa sopivaa, käytännönläheistä ja tuloksekasta uraohjausta.

Opetusministeriön esittämän laskelman mukaan jokaisen syrjäytyneen nuoren on laskettu tuottavan yhteiskunnalle 1,2 miljoonan euron kustannukset. Jokainen kohti työelämää ohjautunut asiakas on siis voitto, sekä yksilölle itselleen että yhteiskunnalle. Projektin parissa olemmekin iloinneet jokaisen asiakkaamme pienistä ja suurista edistysaskeleista.

Edistysaskeleet ovat olleet yksilöllisiä: jonkun kohdalla vuorokausirytmistä kiinni saaminen tai työ- tai opiskelukykyä kohentavan terveydellisen tilanteen selkiytyminen ovat olleet suuria henkilökohtaisia edistysaskeleita, joiden merkitys hanketilastoinnissa ei näy samalla tavoin kuin selkeämmin välittömästi raportoitavissa olevat työllistymiset tai opiskelemaan sijoittumiset.

Yhdessä olemme enemmän

Projektin alussa haasteita projektin toiminnalle asettivat TE-toimiston palveluiden suuret muutokset. Projektisuunnitelmassa mainitut, yhteistyön pohjana olevat TE-palvelut joko poistuivat kokonaan tai muuttuivat. Myös valtaosa TE-toimistojen palvelupisteistä lakkautettiin. Jouduimme heti aluksi projektissa miettimään toimintaamme ja yhteistyökuvioitamme uusiksi.

Toimiviksi yhteistyötahoiksi valikoituivat TE-toimiston lisäksi kuntien työpajat sekä etsivä nuorisotyö. Projektisuunnitelman mukaisesti uraohjausta vietiin asiakkaita lähelle ja TE-toimistojen palvelupisteiden lakkautusten myötä tarve asuinpaikkaa lähelle tulevalle ohjauspalvelulle korostui. Omapolun uraohjaajat otettiin kunnissa ja pajoilla lämpimästi vastaan ja tuloksekasta yhteistyötä tehtiin useilla paikkakunnilla hyvällä intensiteetillä rinta rinnan työskennellen. Mitä avoimempaa yhteistyö oli, sitä enemmän yhdessä saavutimme myös tuloksia!

Hyvänä käytänteenä haluankin nostaa esille verkostomaisen yhteistyön eri yhteistyötahojen kanssa. Yhteistyöllä tavoitimme ohjauksesta hyötyviä nuoria aikuisia, saimme aktivoitua heitä urapoluillaan sekä ohjauksen avulla että tarjoamalla erilaisia ammattitaitoa täydentäviä lyhytkoulutuksia. Yhdessä löysimme yksilöllisiä, eteenpäin ohjaavia ratkaisuja moniammatillista verkostoa ja palveluita hyödyntäen.

Koska koin yhteistyön olleen projektissa varsin merkittävässä roolissa, halusin antaa julkaisussamme puheenvuoron yhteistyökumppaneillemme. Toimintakertomuksessamme on lyhyitä haastatteluvideoita ja ohjausasiakkaittemme polkukuvauksia, jotka kertovat toiminnastamme.

Projektin aikana kävi selväksi, että tarvetta yksilölliselle uraohjaukselle on paitsi nuorten myös kypsemmällä iällä olevien aikuisten joukossa. Alueen rakennemuutokset ja työttömyys näkyvät kaikenikäisten urasuunnitteluhaasteina: Kuinka työllistän itseni tulevaisuudessa? Mikä olisi aiempaa osaamistani täydentävää, järkevää lisä- tai täydennyskoulutusta? Mistä saan tarvitsemaani tukea työnhaussa tai opiskelupaikan valinnassa?

Oman polun löytyminen on monen asian summa. Työhaku on taitolaji, jossa voi kehittyä. Oman osaamisen tarkastelu ja peilaaminen ammattitaitoisen uraohjaajan kanssa voi olla hyödyllistä kenelle tahansa työuransa eri vaiheessa tallaavalle. Pysy polulla – ota ohjausta.

Onnea ja menestystä elämän poluillenne!

Maria Mannermaa
Projektipäällikkö, uraohjaaja
Omapolku-projekti, OAKK
maria.mannermaa@oakk.fi

Suuret kiitokset työpanoksesta Omapolku-projektissa Elise Kampman, Sari Juntunen, Kati Jauhiainen, Riikka Lahtela, Teea Oja, Jorma Rajaniemi, Marjo Kumpulainen,  Sari-Maaria Sarkkinen, Emilia Myllyoja, Tuukka Saukkonen, Elina Kemi ja Tea Remahl sekä projektin ohjausryhmä ja kaikki muut projektin taustalla toimineet. Kiitos antoisasta ja tuloksekkaasta yhteistyöstä!