Cxense Display

Arviointi ja todistukset

Opiskelijan arviointi jakautuu oppimisen ja osaamisen arviointiin. Oppimisen arviointi on opiskelijan tukemista ja ohjaamista ammattitaitovaatimusten saavuttamisessa (ohjaava ja kannustava arviointi), oppimisen etenemisen seuraamista sekä opiskelijan itsearviointitaitojen kehittämistä. Oppimisen arvioinnissa ei käytetä numeerista arviointia.

Tutkintotodistuksen myöntää opetushallituksen asettama tutkintotoimikunta. Tutkinnon suorittajan osaamista tutkintotilaisuudessa arvioivat tutkintotoimikunnan hyväksymät arvioijat.

Ammatillisissa perustutkinnoissa hyväksytyt tutkintosuoritukset arvioidaan asteikolla tyydyttävä 1, hyvä 2 ja kiitettävä 3. Ammatti- ja erikoisammattitutkinnoissa tutkintosuoritus arvioidaan asteikolla hyväksytty/hylätty.

Valmistavasta koulutuksesta saat osallistumistodistuksen.

Todistuskopiot ja todistusjäljennökset ovat maksullisia. Perimme  1.3.2016 alkaen maksun todistuskopioista ja todistusjäljennöksistä.

Todistuskopio 25€
Todistusjäljennös 50€

Hinnat sisältävät arvonlisäveron 24%.

Todistuksen tilaajalle annetaan tilinumero ja viitenumero ja koulutussihteeri antaa todistuksen asiakkaalle kuittia vastaan tai toimittaa sen postitse ennakkomaksun jälkeen.

Arvioinnin oikaisu

Arvioijien 1.8.2016 tai sen jälkeen tekemiin tutkintosuoritusten arviointipäätöksiin ja osaamisen tunnustamista koskeviin päätöksiin haetaan ensivaiheessa oikaisua päätöksen tehneiltä arvioijilta. Oikaisupyyntöön annettuun arvioijien päätökseen voi hakea oikaisua tutkintotoimikunnalta.

.