Cxense Display

Kansainvälisyys ja vaihdot

Monikulttuurisuus on suomalaisen yhteiskunnan arkea. Työelämä odottaa valmistuvilta opiskelijoilta  valmiuksia toimia monikulttuurisissa toimintaympäristöissä ja työyhteisöissä sekä joissain työtehtävissä myös kansainvälistä osaamista. Tätä osaamista voit kartuttaa kotikansainvälistymällä lähiympäristössäsi. Kotikansainvälistymisellä tarkoitamme esimerkiksi kielitaidon sekä kulttuuri- ja tapatietouden hankkimista kotimaassa. Kotikansainvälistyminen voi sisältyä opintoihin monin eri tavoin, esimerkiksi vuorovaikutustilanteina eri kulttuuritaustasta tulevien opiskelijoiden kanssa, tutustumisena oman alueen elinkeinoelämän kansainvälisyyteen tai vaikkapa vieraan kielen oppimisena.

OAKK:ssa on viime vuosina ollut hankerahan turvin mahdollista suorittaa työssäoppimisjakso myös ulkomailla. Perusedellytyksenä on riittävä kielitaito ja mahdollisuus irrottautua ja sitoutua lähtemään ulkomaille.  Jakson  ja paikan tulee istua tavoitteelliseen opiskeluun, ja siitä sovitaan vastuuopettajan kanssa henkilökohtaistamissuunnitelman mukaisesti. Liikkuvuuden hienoja puolia on päästä kartuttamaan kielitaitoa, kulttuurientuntemusta ja oppia toimimaan erilaisissa kieli- ja kulttuuriympäristöissä sekä saada monipuolisesti erilaisia näkökulmia omaan alaan. Ulkomailla työskentely kehittää ammatillista osaamistasi ja työnantajat myös arvostavat tätä kokemusta. Hankerahoituksen tilanne vaihtelee vuosittain. Voit kysyä mahdollisuuksista omalta vastuukouluttajaltasi, joka ohjaa sinua eteenpäin, mikäli opiskeluaikanasi on hankerahaa käytettävissä.