Cxense Display

Koulutusmuodot ja opintojen rahoittaminen

Aikuisopiskelijalle on tarjolla koulutusmuotoja erilaisiin elämäntilanteisiin. Alla lyhyesti tietoa erilaisista rahoitusmahdollisuuksista, ja mistä löydät lisätietoa. Opiskelijapalvelukeskuksestamme voit pyytää tarvittavat opiskelutodistukset hakemuksesi liitteeksi.

  • Työvoimakoulutus on opiskelijalle maksutonta ja sen aikana saat työttömyysetuutta sekä mahdollisia kulukorvauksia. Lisätietoa löydät TE-palvelujen sivuilta.
  • Omaehtoisen koulutuksen rahoittaa opetus- ja kulttuuriministeriö. Se on usein ilta/monimuoto-opetusta ja soveltuu siis myös työssä käyville. Koulutuksessa yleensä kohtuullinen opiskelijamaksu opetushallituksen tutkintomaksun (58 €) lisäksi.
    • Jos olet työtön ja haluat opiskella omaehtoisessa koulutuksessa, on sinulla mahdollista saada työttömyysetuutta. Lisätietoa löydät TE-palvelujen sivuilta.
    • Jos et saa työttömyysetuutta, etkä ole töissä opintojen aikana, voi sinulla olla mahdollisuus opintotukeen. Siitä löydät tietoa Kansaneläkelaitoksen sivuilta (Kela). Etuuksia voit hakea sähköisesti Kelan www-sivuilta. Hakulomakkeita on myös Kelan paikallistoimistoissa.
  • Aikuiskoulutustuesta sekä ammatillisen näyttötutkinnon suorittaneille maksettavasta ammattitutkintostipendistä saat tietoa Koulutusrahastosta.
  • Oppisopimuskoulutus edellyttää aina työsuhdetta. Oppisopimuskoulutus on opiskelijalle maksutonta. Mahdolliset ruokailut, opiskelumateriaalit (kirjat yms.) ja tutkintotavoitteisessa koulutuksessa OPH:n tutkintomaksu opiskelijan on kustannettava itse. Työssäoloajalta opiskelija saa työehtosopimuksen mukaista palkkaa. Tietopuolisen opetuksen ajalta työnantaja ei ole velvollinen maksamaan palkkaa, mutta opiskelijalla voi saada päivärahaa ja perheavustusta sekä matka- ja yöpymiskorvausta.